Stavebniny DEK Opava: z důvodu rekonstrukce ulice Těšínská je ve dnech 25. a 26. 9. pobočka uzavřena.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Jak na hromosvod?

zveřejněno: 13. 1. 2022
blesk

Je povinné instalovat hromosvod na objekt?

Povinné je provést výpočet rizika dle § 36 Vyhlášky č.268/2009 Sb. dle souboru norem ČSN EN 62305, který musí být součástí projektu a předkládá se stavebnímu úřadu při kolaudaci stavby.

Kdo tento výpočet provede?

ELEKTRO projektant s odpovídající kvalifikací dle Vyhlášky 50/1798 Sb., který provede výpočet rizika pro stavbu, vyhodnotí, zda je hromosvod nutné nainstalovat, a zároveň určí konkrétní parametry hromosvodu (počet svodů, oddálení jímače od anténního stožáru ve vzdálenosti s, atd.).

Jak zjistím, jaké konkrétní prvky hromosvodu mám použít?

Potřebný materiál se určí z výkazu výměr stavby, který by měl být součástí projektové dokumentace. V případě potřeby požadujte výkaz od vašeho ELEKTRO projektanta.

Přesný výkaz výměr lze předat či zaslat obchodnímu zástupci, specialistovi prodeje nebo konzultantovi ELEKTRO ve Stavebninách DEK pro získání cenové nabídky hromosvodu.

Přípustné kombinace prvků hromosvodu z různých materiálů

Legenda:
možná kombinace materiálu
nelze kombinovat
Materiál FeZn AlMgSi Cu (měď) Nerez V2A/V4A
FeZn
AlMgSi
Cu (měď)
Nerez V2A/V4A

Zásady a tipy pro správnou montáž

Jaká musí být minimální odborná kvalifikace montéra?

Montér hromosvodu musí mít pro vykonávání činnosti platné osvědčení dle Vyhlášky 50/1978 Sb.

Provedení uzemnění

Dle § 36 Vyhlášky č. 268/2009 Sb. bodu 3 se pro uzemnění systému ochrany před bleskem u staveb zřizuje přednostně základový zemnič. Ten se umísťuje na dno základové rýhy a podepře se distančními prvky tak, aby byl po betonáži obklopen ze všech stran betonem, a to v tloušťce alespoň 50 mm. V případě, že konstrukce spodní stavby je tvořena bílou vanou, je vhodné vybrat jiné provedení uzemňovací soustavy, například obvodový zemnič ve vzdálenosti zhruba 1 m od chráněné stavby, aby byl zajištěn odpovídající odpor uzemňovací soustavy.

Antikorozní ochrana prvků uzemnění

Dle souboru ČSN EN 62305 je nutné součásti hromosvodu ošetřit antikorozní ochranou zejména v následujících místech: přechod beton–půda, přechod beton–vzduch, přechod půda–vzduch a spoje uzemňovací soustavy. V nabídce Stavebnin DEK je k tomuto účelu k dispozici sada petrolátové pásky v kombinaci s páskou mechanické ochrany.

Páska Anticor 202 Electrix Superflex
Páska Anticor 202 Electrix Superflex
57,04
 Kč
cena za ks s DPH

V jaké vzdálenosti mám instalovat podpěry vodiče hromosvodu?

Podpěry vedení hromosvodu se umisťují ve vzdálenosti nejvýše 1 m. Tato vzdálenost platí pro jímací soustavu, soustavu svodů a uzemnění.

umístění

Vztah vodivých prvků na střeše a hromosvodu

  • Jímací tyče respektive jímací soustava musí být provedena tak, aby anténní stožáry a další prvky byly umístěny v jejím ochranném prostoru. Konkrétní způsob provedení vždy najdete v projektu.
  • Od všech vodivých prvků budovy, jako jsou např. kabelové rozvody, anténní stožáry, apod., je nutné zachovat izolační vzdálenost, která by měla zajistit, že v případě úderu blesku výboj nepřeskočí na tyto prvky a nezpůsobí škody uvnitř objektu. Vzdálenost elektrické izolace (s) je vypočítána projektem, obvykle se pohybuje mezi 400–1 000 mm a pro její zajištění lze s výhodou použít podpěry na tyčích z izolačního materiálu.
  • Výjimkou mohou být kovové prvky, které lze použít jako náhodné svody (např. okapové žlaby a svody) k nimž musí být hromosvod vodivě připojen.