Poradíme Vám! 510 000 100

Penetrace

Penetrační nátěry jsou nízkoviskózní nátěrové hmoty zpravidla bez plniv, určené pro napouštění (penetraci) savých podkladů s cílem umožnit zakotvení hydroizolačních nebo jiných vrstev.


Podklad určený k nanesení penetrace musí být čistý, suchý, soudržný a bez ostrých výčnělků. Nesoudržné části a výčnělky penetrovaných konstrukcí je třeba odstranit a povrch vyspravit. Oleje, tuky a jiné nečistoty je třeba z penetrovaného podkladu odstranit. Veškeré zdivo se před nanesením penetračního nátěru omítá. Penetrovaný podklad musí být ve vlhkostním stavu umožňujícím vytvoření souvislé vrstvy penetračního nátěru (doporučujeme před realizací ověřit na malé ploše). Penetrovaný podklad pro následné provádění asfaltových pásů musí splňovat podmínky nutné pro jejich řádné navaření.

řazení
Asfaltový penetrační lak
481,31 Kč
cena za bal. s DPH
Věrnostní program
Asfaltová penetrační emulze
561,91 Kč
cena za bal. s DPH