Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Parotěsnicí vrstva

Parotěsnicí vrstva zabraňuje nadměrnému šíření vlhkosti do skladby střešního pláště, kde by vlivem poklesu teploty docházelo ke kondenzaci vodních par uvnitř souvrství střechy. Parotěsnící vrstva se umisťuje co nejblíže k vnitřnímu prostředí. V systému TOPDEK se parotěsnicí vrstva realizuje ze samolepicího modifikovaného asfaltového pásu TOPDEK AL BARRIER.

řazení
Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované…
136,49 Kč
cena za m² s DPH