Od 10. 5. jsou všechny naše prodejny otevřeny i pro zákazníky bez IČ.
Zákaznické centrum
Přihlášení
0
menu

ATELIER DEK - DEKPROJEKT

Značku ATELIER DEK užívá většina technických pracovníků skupiny firem DEK.

 • Ve Stavebninách DEK a.s. působí pod touto značkou konzultační technici v regionech.
 • V servisní firmě DEK a.s. působí technici pro stavební materiály a technici výzkumu a vývoje.
 • Stejnou značku užívají i projektanti a experti firmy DEKPROJEKT s.r.o. - specialisté především v oborech stavebních izolací, diagnostiky, poruch staveb, stavební fyziky a energetiky.

Všichni pracovníci Atelieru DEK se průběžně vzdělávají, společně sdílejí získané praktické poznatky, publikují v odborných časopisech, přednášejí na konferencích, podílejí se na výuce odborných předmětů na odborných školách různých stupňů. Všichni ve své specializaci patří ke špičkovým odborníkům, mnozí se podílejí na činnosti technických normalizačních komisí a odborných společností. V Atelieru DEK působí stále více soudních znalců, autorizovaných inženýrů a energetických expertů. Atelier DEK spolupracuje se znaleckou kanceláří Doc. Kutnara.

Konzultační technici v regionech

 • Zajišťují konzultace pro zákazníky a pro projektanty o technických řešeních konstrukcí staveb s materiály DEK a o jejich realizaci. S projektanty komunikují prostřednictvím programu DEKPARTNER.
 • Při každodenním působení na stavbách shromažďují poznatky o funkčnosti různých konstrukčních a materiálových řešení a o technologických postupech, ty sdílejí se všemi techniky Atelieru DEK.
 • Podílejí se na činnosti týmů, které pro Stavebniny DEK vytvářejí technické podklady, přispívají k rozvoji technických znalostí DEK.
 • Podílejí se na vývoji konstrukcí a skladeb DEK.

Technici pro stavební materiály

 • Zajišťují akceptaci nového sortimentu, ověřování jeho parametrů a dokumenty pro jeho prodej. Zajišťují průběžnou kontrolu kvality a použitelnosti výrobků DEK, zodpovídají plnění požadavků zákona 22. Zjišťují hodnoty technických parametrů nejen jednotlivých výrobků DEK, ale také celých skladeb a konstrukcí navržených v Atelieru DEK.
 • Zodpovídají za tvorbu technických listů výrobků, konstrukcí a skladeb DEK, za tvorbu technické části Katalogu DEK, montážních návodů a projekčních příruček.
 • Podílejí se na vývoji materiálů, konstrukcí a skladeb DEK.

Technici výzkumu a vývoje

 • Vyhledávají a testují spolehlivá technická řešení, stavební materiály a stavební technologie. Podílejí se na návrhu a ověřování nových řešení skladeb a konstrukcí DEK. Testují proveditelnost, funkčnost a trvanlivost navržených řešení. Pro tyto testy navrhují metody a zkušební zařízení.

DEKPROJEKT

Tým ve společnosti DEKPROJEKT poskytuje specializované projekty, posudky, studie, certifikaci staveb, technické dozory, diagnostiku staveb a další speciální služby pro investory, projektanty a izolační firmy. Pod společností DEKPROJEKT také působí Znalecká kancelář a Akreditovaná zkušební laboratoř.

Více informací o Znalecké kanceláři DEKPROJEKT, s.r.o. najdete na stránkách Atelieru DEK.

Více informací o Akreditované zkušební laboratoři najdete na stránkách Atelieru DEK.