Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Bezpečná a efektivní fotovoltaická instalace

zveřejněno: 27. 6. 2023
uvodni banner

Fotovoltaické systémy představují ekologický zdroj elektrické energie. Jsou zajímavou příležitostí pro investici a možností pro zvýšení energetické soběstačnosti. Při instalaci fotovoltaického systému je nutné myslet mimo jiné i na bezpečnost. Jedním z důležitých bezpečnostních prvků je systém rychlého odpojení.

Systém rychlého odpojení

1. 5. 2023 vstoupila v účinnost vyhláška č. 114/2023 Sb. o požadavcích na bezpečnou instalaci výrobny elektřiny využívající obnovitelné zdroje energie s instalovaným výkonem do 50 kW. Vyhláška kromě jiného stanovuje požadavky na vypnutí a odpojení elektrické instalace od distribuční soustavy. Vypnutí a odpojení je zajištěno vypínacím prvkem, který je umístěn na přístupném místě, označen a je zabráněno jeho volnému užití. U výroben elektřiny umístěných na budovách musí být zajištěno vypnutí a odpojení výrobny elektřiny od elektrické instalace a elektrických zařízení v budově. Účelem systému rychlého odpojení je minimalizovat riziko úrazu elektrickým proudem.

Bezpečnostní prvky v akci

Vhodný bezpečnostní systém má několik částí. Na jednotlivých fotovoltaických panelech jsou umístěny optimizéry výkonu, které sledují provozní data, zejména výkon daného panelu, a odesílají je do řídicí jednotky. Součástí optimizérů jsou také spínače pro odpojení daného panelu nebo také pro přemostění propojení dvou sousedních panelů v případě poruchy nebo zastínění daného panelu. Řídicí jednotka vyhodnocuje přijatá data a zároveň komunikuje s cloudovým serverem prostřednictvím internetového připojení. Řídicí jednotka se zapojuje přes nouzové tlačítko, kterým se v případě nebezpečí aktivuje odpojení všech panelů. Fotovoltaický systém je tak při poruše odpojen od elektroinstalace v objektu. Nouzové tlačítko se umísťuje na dobře dostupném místě, např. pro případný zásah hasičů.

Příklad vhodného systému

Celý systém si můžeme představit na sestavě od firmy Tigo Energy. Řídicím prvkem je Datalogger Cloud Connect Kit (CCA), který se umísťuje do rozvaděče. Připojuje se přes nouzové tlačítko. Další součástí je vysílač Tigo Acces Point (TAP). Tento prvek je k řídicí jednotce připojen datovým kabelem. Umísťuje se k fotovoltaickým panelům, ideálně doprostřed fotovoltaického pole, a zajišťuje bezdrátovou komunikaci s optimizéry TS4-A-O. Na každém panelu je umístěn jeden optimizér. Ten zajišťuje monitoring provozu fotovoltaického panelu, přemostění obvodu v případě poruchy nebo v případě zastínění panelu a také zajišťuje úplné odpojení panelu v případě aktivace nouzovým tlačítkem. Jak tedy funguje aktivace nouzového rychlého odpojení? Stiskem nouzového tlačítka se přeruší napájení řídicí jednotky (CCA). Na to zareagují optimizéry TS4-A-O umístěné na jednotlivých panelech a odpojí panely. Po obnovení napájení řídicí jednotky připojí optimizéry panely opět do provozu.

Datalogger Cloud Connect (CCA) Kit a Tigo Acces Point (TAP)

Tyto prvky zajišťují komunikaci s ostatními komponenty v systému prostřednictvím bezdrátového připojení. Slouží ke sběru a analýze dat z fotovoltaického systému. Díky tomu lze monitorovat výkon systému v reálném čase, sledovat produkci energie, vyhodnocovat efektivitu a detekovat případné problémy. Datalogger Cloud Connect Tigo CCA Kit je připojen do cloudu, což umožňuje snadný přístup uživatele k datům a možnost vzdáleného monitorování.

Optimizér výkonu Tigo TS4-A-O

Tento prvek sleduje výkon a další provozní parametry fotovoltaického panelu a předává je výše uvedenému řídicímu prvku. Pokud panel vykazuje známky poruchy nebo pokles výkonu např. vlivem zastínění panelu, optimizér zajistí vzájemné spojení dvou sousedních panelů (přemostění panelu) tak, aby nedocházelo k omezení výkonu ostatních panelů v systému (stringu panelů). Pokud optimizér zaznamená vypnutí řídicí jednotky (CCA) např. manuální aktivací nouzového tlačítka, odpojí panel od systému.

Všechny komponenty vám zajistíme

Inovativní bezpečnostní systémy hrají klíčovou roli při instalaci fotovoltaických systémů a při plnění požadavků legislativy. Zpravidla lze těmito prvky dovybavit i starší fotovoltaické instalace. Návrh bezpečnostních prvků by měl být součástí projektu fotovoltaické elektrárny. Komponenty pro optimalizaci výkonu a pro rychlé odpojení fotovoltaického systému vám zajistí naši odborníci ze Stavebnin DEK.

Nakupujte výhodně:

Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O
Optimizér výkonový Tigo TS4-A-O
1 098,97
 Kč
cena za ks s DPH
Datalogger Cloud Connect Tigo CCA Kit + TAP
Datalogger Cloud Connect Tigo CCA Kit + TAP
6 263,73
 Kč
cena za ks s DPH
Odpínač výkonový Tigo TS4-A2-F Odpínač výkonový Tigo TS4-A2-F
1 515,11
 Kč
cena za ks s DPH
Přístupový bod bezdrátový Tigo TAP
Přístupový bod bezdrátový Tigo TAP
1 545,58
 Kč
cena za ks s DPH