Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Samonivelační stěrky

zveřejněno: 20. 4. 2023
uvodni banner

Před pokládkou podlahové krytiny je nutné zajistit dostatečnou rovinnost podkladu. Nerovný podklad z betonu nebo z anhydritu lze vyrovnat samonivelační stěrkovou hmotou. Vhodná stěrka se volí v závislosti na materiálu podkladu a na velikosti nerovností, které je třeba vyrovnat. Podle zvolené podlahové krytiny je také potřeba přihlédnout k požadavkům na kvalitu povrchu pod tuto podlahovou krytinu.

Jaký typ stěrky použít?

Při volbě materiálové báze stěrky rozhoduje materiál podkladu. Pokud je podklad betonový, lze použít jak stěrku s cementovým pojivem, tak i stěrku na bázi sádry. Pokud podklad tvoří roznášecí deska z anhydritu, používají se výhradně stěrky na bázi sádry.

Tenkovrstvé lepené nášlapné vrstvy (např. vinyl, PVC) vyžadují velmi hladký povrch podkladu. Proto je vhodné v takovém případě použít stěrku na bázi sádry. U nášlapných vrstev, u kterých nehrozí prokreslování hrubší struktury povrchu podkladu, jako je dlažba, plovoucí podlaha apod., lze použít i cementové stěrky.

Podklad pod nivelační stěrku musí mít dostatečnou pevnost v tahu. Ta se ověřuje zkouškou. Naměřená hodnota by měla být nejméně 1 MPa, pokud finální nášlapná vrstva bude plovoucí, nebo nejméně 1,5 MPa, pokud nášlapná vrstva bude lepená.

Samonivelační stěrky lze použít i v podlahách s podlahovým vytápěním. To by mělo být vhodně vyregulované tak, aby se podlaha prohřívala rovnoměrně a nedocházelo k nadměrným deformacím podkladu vlivem teplotní roztažnosti.

Než začnete s aplikací

Před aplikací stěrky musí být vyrovnávaný podklad suchý, čistý, zbavený prachu, mastnoty a jiných látek, které by snižovaly přídržnost stěrky. V podkladu také nesmí zůstat díry nebo praskliny, kterými by tekutá stěrka mohla odtékat. Vyčištěný podklad je nutné napenetrovat systémovým penetračním přípravkem. Po obvodu podlahy se na veškeré navazující a prostupující konstrukce připevní dilatační pás, který zajistí, že se z podlahy do konstrukcí nebudou přenášet vibrace nebo zatížení.

Na základě proměření podlahy a navržené tloušťky vyrovnávací vrstvy se určí potřebný objem stěrky. Následně se podle vydatnosti uvedené na technickém listu stěrky určí potřebné množství pytlů suché směsi. Doporučuje se navýšit množství objednaného materiálu o 10 %.

K přípravě a zpracování stěrky je potřeba několik nádob o objemu alespoň 50 l, nízkootáčkové míchadlo, zubové hladítko o šířce 250 a 400 mm, podlahářská rakle a provzdušňovací válec.

Hmotu je nutné připravovat s předepsaným množstvím záměsové vody a předepsaným postupem. Oboje výrobce uvádí na balení. Pouze při předepsaném množství záměsové vody je možné u stěrky garantovat optimální zpracovatelnost a mechanické vlastnosti. Správný postup promíchávání je nutné dodržet včetně předepsaného času míchání, odstátí a opětovného promíchání tak, aby se správně nastartovaly chemické procesy ve hmotě.

Stěrku nestačí jen nalít

Mohlo by se zdát, že vlastností samonivelační stěrky je dokonalý rozliv po povrchu vyrovnávané podlahy. Bohužel tomu tak zcela není. Při aplikaci samonivelační stěrky je nutné hmotu po povrchu podlahy rozprostřít zubovou stěrkou nebo raklí tak, aby došlo k rovnoměrnému rozlití. Dalším krokem, který se při aplikaci stěrky provede, je její odvzdušnění. K tomu se používá ježkový válec. Odvzdušnění se provádí vždy ve dvou na sebe kolmých směrech.

Stěrku je nutné chránit min. 24 h po aplikaci před nízkými teplotami (teplota vzduchu min. 5 °C), průvanem nebo nerovnoměrném zahřívání např. od slunečního záření. Stěrku je možné po aplikaci zatěžovat po uplynutí doby uvedené výrobcem. Ještě před úplným vyzráním stěrky je nutné do stěrky provést dilatační a smršťovací spáry, a to v místech, ve kterých se nacházejí i v podkladní vrstvě. Podlahovou krytinu je možné provádět po vyzrání a vyschnutí stěrky na vlhkost, kterou určuje výrobce podlahové krytiny.