Naše prodejny přecházejí v pátek 1. března na prodlouženou otevírací dobu. Ověřte si ji zde.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Základní vlastnosti keramických dlaždic a obkládaček

zveřejněno: 11. 1. 2023
Úvodní fotka

Úspěšná realizace keramických dlažeb a obkladů vyžaduje kromě bezchybné pokládky a dodržení všech technologických postupů také splnění požadavků na samotné keramické obkladové prvky. Jaké jsou základní vlastnosti keramických dlaždic a obkládaček?

Rychlý přehled vlastností:

Přehled běžných typů keramických dlažeb a obkladů

Typ Obrázek Typ Obrázek
Dlaždice nebo obkládačka obr. dlaždice Mozaika obr. mozaika
Schodovka obr. schodovka Tvarovka balkónová obr. tvarovka balkónová
Dekor (listela, inzerto atd.) obr. dekor Sokl obr. sokl
Roh obr. roh Tvarovka bezbariérová obr. tvarovka bezbariérová

Rozměrové charakteristiky

  • Jmenovité rozměry – běžné označení rozměrů keramických obkladových prvků. Uvádějí se v cm.
  • Deklarované rozměry – konkrétní výrobní rozměry. Uvádějí se na obalu v mm.
  • Modulové rozměry – vhodné pro kombinování obkladových prvků různých formátů do jedné plochy při zachování průběžných spár.
  • Kalibrované rozměry – kalibrace je zabrušování hran na přesný rozměr (např. 598×598 mm). Současně se zlepšuje pravoúhlost a přímost hran. Kalibrované prvky mají křehkou hranu, proto se s nimi musí manipulovat opatrně. Podle skutečně naměřených rozměrů se prvky třídí do skupin (tzv. kalibrů). Velmi přesnou kalibraci prvků výrobci obvykle označují pojmem rektifikace. Rektifikace umožňuje modulární pokládku velkých i menších dlaždic na úzkou spáru (např. 2 mm). U nerektifikovaných obkladových prvků se doporučuje šířka spáry cca 3–4 mm. Rektifikované dlaždice naleznete zde.

Nasákavost

Nasákavost vyjadřuje schopnost výrobků absorbovat vodu nebo jiné kapaliny. Jedná se o stěžejní vlastnost keramického střepu, která určuje vhodnost použití v daném prostředí. Z nasákavosti vyplývá mrazuvzdornost, tedy schopnost prvků odolávat venkovním vlivům (dešti, mrazu atd.). Mrazuvzdorné dlaždice naleznete zde. Klasifikace keramických obkladových prvků je uvedena v tabulce níže. Obvykle platí, že dlaždice lze použít také jako obkládačky (tedy na stěnu).

Skupina dle ČSN EN 14411 ed. 3 Nasákavost Typy keramických obkladů a dlažeb Metoda výroby Mrazuvzdornost Aplikace v interiéru Aplikace v exteriéru
AIa < 0,5 % Vysoce slinuté glazované nebo neglazované dlaždice Tažení Ano Stěna, podlaha Stěna, podlaha
BIa < 0,5 % Vysoce slinuté glazované nebo neglazované dlaždice Lisování Ano Stěna, podlaha Stěna, podlaha
BIb 0,5–3 % Glazované dlaždice Lisování Pouze na fasádě Stěna, podlaha Fasáda
BIIIb > 10 % Obkládačky Lisování Ne Stěna Ne

Protiskluznost

Jedná se o vlastnost povrchu dlaždic, která zajišťuje bezpečný pohyb osob. Pro většinu stavebních objektů jsou požadavky na protiskluznost dány legislativou. V ČR se volba dlaždic řídí požadavky na protiskluznost. Vyhlášky o technických požadavcích na stavby odkazují na hodnoty uvedené v normách ČSN 74 4505:2012 Podlahy – Společná ustanovení, ČSN 73 4130:2010 Schodiště a šikmé rampy – Základní požadavky a ČSN 72 5191 Keramické obkladové prvky Stanovení protiskluznosti. V tabulce jsou uvedeny min. požadavky podle jednotlivých podlahových ploch:

Typ podlahové plochy Úhel kluzu v obuvi nebo na boso Součinitel smykového tření
Podlahy bytových a pobytových místností
Podlahy v interiéru. ≥ 6 ° (R9) ≥ 0,3
Soukromé terasy, balkóny, lodžie. V případě, že tyto povrchy nejsou chráněny před deštěm a sněhem, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu. ≥ 6 ° (R9) ≥ 0,3
Podlahy a povrch pochozích ploch částí staveb užívaných veřejností
Kantýny, kanceláře, chodby administrativních budov, škol a nemocnic. ≥ 6 ° (R9) ≥ 0,5
Sklady, malé kuchyně, sanitární prostory, kavárny, čajovny. Veřejné terasy, balkóny, lodžie – pokud tyto povrchy nejsou chráněny před deštěm a sněhem, musí být požadavky splněny i při mokrém povrchu. ≥ 10 ° (R10) ≥ 0,5
Kuchyně do 100 obědů za den, školní kuchyně, výrobny, letištní haly, mycí linky, autoservisy, prádelny, vchody a venkovní schody. ≥ 19 ° (R11) ≥ 0,5
Velkokuchyně nad 100 obědů za den, mlékárny, udírny, chladírny, hasičské zbrojnice. ≥ 27 ° (R12) ≥ 0,5
Rafinerie tuků, koželužny, jatka, výrobny uzenin a lahůdek. ≥ 35 ° R13 ≥ 0,5
Podlahy schodišť, podest a šikmých ramp
Pochozí plocha schodišťových stupňů a podest. ≥ 10 ° (R10) ≥ 0,5
Přední okraj schodišťových stupňů a podest do vzdálenosti 40 mm od hrany. ≥ 13 ° ≥ 0,6
Plocha šikmých ramp a šikmých podest (α je úhel sklonu povrchu. Norma se vztahuje na schodiště, podesty a rampy v interiéru i v exteriéru. Požadavky se porovnají s výsledky zkoušek za sucha či za mokra podle předpokládaného výskytu vody na schodištích, podestách a rampách.) ≥ 10 ° × (1 + tg α) ≥ 0,5 + tg α
Mokré provozy na boso
Šatny, převlékárny, chodby pro chůzi na boso ≥ 12 ° (A) -
Provozy, kde je možné stát nebo chodit bosýma nohama za mokra, např. ochozy okolo bazénů, hromadné sprchy, dna v neplaveckých bazénech s hloubkou menší než 80 cm, dna v neplaveckých bazénech s vlnobitím, schody vedoucí do vody max. 1 m široké opatřené oboustrannými madly, schody mimo bazény. ≥ 18 ° (B) -
Startovací bloky, schody do vody, šikmé okraje bazénů. ≥ 24 ° (C) -
Foto 1

Otěruvzdornost a obrusnost

Jedná se o odolnost prvků proti opotřebení. Otěruvzdornost je schopnost glazovaných keramických prvků odolávat abrazivním účinkům. Prvky se zkoušejí na otěruvzdornost podle normy EN ISO 10545-7. Podle výsledků zkoušky simulovaného otěru se prvky rozdělují do pěti tříd označovaných jako PEI 1 až 5. Přehled obvyklých použití dlaždic podle otěruvzdornosti ukazuje tabulka níže.

Třída otěruvzdornosti Typické zatížení dlaždic Typické použití
PEI 1 Nízká frekvence chození bez abrazivního znečištění Koupelny, ložnice
PEI 2 Nízká frekvence chození s nepatrným abrazivním znečištěním Byty
PEI 3 Střední frekvence chození s nepatrným abrazivním znečištěním Rodinné domy, hotelové koupelny
PEI 4 Silná frekvence chození při zvýšeném znečištění Výstavní a obchodní prostory, kanceláře
PEI 5 Silná frekvence chození se silným znečištěním Garáže, restaurace, nádraží, letiště

Obrusnost je odolnost proti hloubkovému opotřebení neglazovaných keramických prvků. Zkouší se podle normy EN ISO 10545-6. Zkouška určí vybroušený objem z povrchu dlaždice, který nesmí překročit 175 mm3.

Estetika a design

Kolísání odstínů, dekorů a vzorů je přirozená vlastnost obkladů a dlažeb. Čtvercové dlaždice s výrazným jednosměrným vzorem se mají navzájem otáčet o 90 ° a obdélníkové o 180 °. Tím se zabrání položení stejných vzorů vedle sebe a dosáhne se vyváženého vzhledu podlahy nebo stěny. Je vhodné používat keramické obkladové prvky z jedné výrobní šarže. Kód výrobní šarže si doporučujeme poznamenat. Obvykle je možné podle kódu šarže objednat výrobky i s odstupem času, např. z důvodu rekonstrukce.

Kolísání odstínů barev, struktury povrchu nebo kresby může být také záměrné. Prvky se pak rozlišují do tříd podle odchylky designu, viz tabulka níže.

Třída Kolísání odstínů Třída Kolísání odstínů
Obr. 1 V1 Minimální rozdíly – jednobarevné prvky. Obr. 3 V3 Velké odchylky napodobující např. přírodní materiály.
Obr. 2 V2 Malé odchylky mezi jednotlivými kusy. Obr. 4 V4 Velké a zcela nahodilé odchylky.

Další vlastnosti

Mezi další vlastnosti keramických obkladových prvků patří pevnost v ohybu, která se zkouší podle normy EN ISO 10545-4. Pevnost v ohybu je důležitá zejména pro venkovní dlažbu pokládanou za sucha (do štěrku nebo na terče).

Chemická odolnost vyjadřuje odolnost vůči kyselinám a louhům. Posuzuje se při použití v potravinářských provozech, bazénech, laboratořích, autoopravnách apod.