Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Izolujte pomocí modifikovaných asfaltových pásů

zveřejněno: 1. 3. 2022
uvodni banner

Modifikované asfaltové pásy využijete při hydroizolaci spodní stavby i střechy

Kvalitní hydroizolace je základním předpokladem dobré funkčnosti a dlouhé životnosti stavby. Ochrání váš dům před srážkami, pozemní vodou, zemní vlhkostí i radonem. Její výběr proto důkladně zvažte a při výběru izolantu vsaďte na moderní materiály.

Dnešním standardem v segmentu povlakových hydroizolací jsou modifikované asfaltové pásy. Ty jsou tvořeny nosnou vložkou a asfaltovou hmotou s různou povrchovou úpravou na spodním či horním povrchu. Jednotlivé komponenty výrobce volí přesně podle účelu, kterému má pás sloužit. K těm klíčovým patří i samotná asfaltová hmota.

Modifikace vylepšuje vlastnosti asfaltu

U modifikovaných asfaltových pásů je vstupní asfaltová hmota ve výrobě upravena – modifikována přidáním přísady, která vhodně mění vlastnosti výrobku. V našich zeměpisných podmínkách se nejčastěji pro tento účel využívají termoplastické elastomery. Konkrétně syntetický kaučuk styren-butadien-styren, známý pod zkratkou SBS.

Přidáním modifikátoru SBS získá asfaltová hmota vyšší elasticitu, a tím lepší zpracovatelnost i za nižších teplot. Asfaltová hmota s kvalitním modifikátorem je výrazně stabilnější a trvanlivější než staré typy hydroizolací z oxidovaného asfaltu, a to i za vyšších teplot. Kvalitní výztužné vložky zajišťují mechanické vlastnosti pásů, především vysokou pevnost a odolnost proti smršťování.

Určujícím parametrem pásu je teplota ohebnosti

Různý stupeň SBS modifikace lze nejsnáze odvodit podle výrobcem uváděné teploty ohebnosti za nízkých teplot. Jedná se o hodnotu určenou laboratorní zkouškou. Při ní se sleduje vznik trhlin na povrchu asfaltového pásu za nízké teploty v chladicí lázni při ohybu přes standardizovaný tvar ohýbacího zařízení. Standardem jsou pásy, kde se projevují trhliny až při teplotách pod −25 °C. V případě „nižšího stupně“ modifikace jsou pak pásy deklarovány hodnotou od −20 do −10 °C.

Při práci za nízkých teplot použijte vyhřívané přístřešky

Udávané teploty jsou pouze porovnávací a nekorespondují s teplotou určenou pro technologické zpracování pásu na stavbě. Doporučenou teplotou pro práci s natavovacími SBS pásy je 5 °C. Teplota je limitující především pro zajištění požadované kvality zpracování. V případě nutnosti zpracování pásů za nižších teplot doporučujeme provedení doplňkových opatření v podobě krytých vyhřívaných přístřešků v místě pokládky a skladování pásů v temperovaných prostorech.

Vydrží i extrémní teplo na rozpálené střeše

Typ modifikace a použité přísady ovlivňují nejen zpracovatelnost pásu za nízkých teplot, ale také vlastnosti pásu na opačném spektru teplotního pole. Jedná se zejména o odolnost proti stékání za vyšších teplot. Současným standardem pro SBS modifikované pásy je hodnota 100 °C. Tato vlastnost ovlivňuje stabilitu pásu zejména na svislých a šikmých plochách orientovaných na jih. Dále pak v místech, kde může docházet k nadměrnému teplotnímu namáhání pásu vlivem odraženého slunečního záření například od prosklených ploch, světlíků či zařízení vzduchotechniky. Se změnami klimatu se nejspíš bude zvyšovat i standard teplotní odolnost za vyšších teplot. Již nyní se ale vyplatí pro šikmé a svislé plochy a pro místa exponovaná odrazy slunečního záření používat pásy se zvýšenou odolností proti stékání při vyšších teplotách. U SBS modifikovaných pásů lze vhodným složením dosáhnout až hodnoty 120 °C.

Díky takto širokému rozpětí mezních teplot a všem výše uvedeným pozitivním vlastnostem lze SBS modifikované pásy využít jak v systému hydroizolace spodní stavby, tak i pro skladby plochých střech.

Pro spodní stavby použijte pásy se skleněnou tkaninou

V hydroizolacích spodní stavby se uplatní především pásy se skleněnou tkaninou a jemným minerálním posypem na vrchním povrchu pásu. Spodní povrch mají asfaltové pásy obvykle opatřen spalitelnou PE fólií, takže je lze snadno natavit na penetrovaný betonový povrch. Klasickým zástupcem takové kategorie pásu je GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. Pás vyniká velmi dobrými mechanickými vlastnostmi, je snadno zpracovatelný a je možné ho navrhnout a použít bezpečně jako hydroizolaci i jako izolaci proti pronikání radonu do stavby. Z pásu GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL lze vytvořit i souvrství dvou vzájemně svařených pásů nebo jej lze kombinovat s pásem ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL.

Na plochých střechách funguje jako parozábrana, podkladní nebo vrchní pás

U plochých střech najde SBS modifikovaný pás využití jak na pozici parozábrany, tak i jako podkladní či vrchní pás. Pro parozábranu lze aplikovat také pásy s hliníkovou vložkou, která zajišťuje vysoký difuzní odpor proti pronikání vlhkosti do skladby střechy z interiéru. Takovým pásem může být třeba GLASTEK AL 40 MINERAL.

Pro podkladní pásy ve vrchním souvrství lze v případě pásu kotveného využít GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL. V systému lepených skladeb lze pak aplikovat samolepicí pásy typu GLASTEK 30 STICKER, a to s horním povrchem z jemného minerálního posypu s označením PLUS nebo s horním povrchem se spalitelnou PE fólií s označením ULTRA.  Tento povrch umožňuje snadnější natavení vrchního pásu.

Vrchní pásy je nutné ochránit před UV zářením, proto jsou opatřeny krycí vrstvou, obvykle hrubozrnným barveným břidličným posypem. Klasickým zástupcem SBS modifikovaného vrchního pásu je ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR. Lze jej kombinovat, například na atice, i s asfaltovým pásem ELASTEK 40 COMBI vyznačujícím se lepší teplotní stabilitou za vyšších teplot (s hodnotou 120 °C).

Speciální pásy pro vegetační střechy nebo s protipožární ochranou

Široké spektrum nabídky pak doplňují speciální pásy pro použití ve vegetačních střechách s aditivy proti prorůstání kořínků ELASTEK 50 GARDEN nebo pásy zabraňující šíření požáru po povrchu střechy s označením ELASTEK  FIRESTOP.ONDŘEJ JEKEL
produkt manažer
pro asfaltové pásy

Nakupujte výhodně