Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Povinná výměna starých kotlů na tuhá paliva

zveřejněno: 1. 8. 2023

Starý zdroj tepla se vyznačuje nehospodárným provozem a zvýšeným rizikem poruch. Podle aktuálního znění zákona o ochraně ovzduší bude od 1. 9. 2024 možné provozovat pouze kotle na pevná paliva v emisní třídě 3, 4 nebo 5. Starší, již nevyhovující kotle je potřeba vyměnit za jiný zdroj tepla. K poškozování životního prostředí přispívají také staré kotle na plyn nebo na elektřinu, protože spotřebovávají více energie než nově instalované úsporné zdroje tepla.

Úvodní fotka

Jak poznat, že je kotel na pevná paliva nevyhovující? Každý kotel uvedený na trh v souladu s normou ČSN EN 303-5 má na výrobním štítku uvedenou třídu. Pokud je třída kotle 1 nebo 2, bude jeho provoz od 1. 9. 2024 zakázaný. V případě, že kotel výrobní štítek nemá, nebo na něm třída uvedená není, rozhodne o jeho provozu odborně způsobilá osoba v rámci pravidelné kontroly kotlů. Ta se dle zákona provádí jednou za 3 roky.

Nový kotel přináší řadu výhod. Kromě naplnění legislativních požadavků vám nový kotel zajistí nižší náklady na vytápění, komfortnější obsluhu, snazší údržbu a díky snížení množství spalin z vašeho komína také lepší vztahy se sousedy. Jaký kotel vybrat? Základní rozdělení je podle výkonu, typu paliva a způsobu jeho přikládání. Samočinná dodávka paliva se využívá především pro dřevní pelety nebo uhlí. Ruční přikládání je nutné u kotlů na kusové dřevo, brikety, piliny atd. U kombinovaných kotlů lze střídat ruční i automatické přikládání.

Kotle Rojek řady KTP na ruční přikládání jsou určeny ke spalování kusového dřeva a hnědého uhlí Kostka (40–100 mm). Konstrukce kotle však umožňuje také spalování briket, pilin nebo dřevní štěpky. Přidáním hořáku, dopravníku a zásobníku je umožněno spalování dřevěných pelet v automatickém režimu. Kotle Rojek řady KTP splňují emisní třídu 4 a požadavky EKODESIGN.

Na které nové zdroje tepla lze čerpat finanční příspěvky? Dotační program Nová zelená úsporám byl aktualizován a po letní pauze bude možné opět žádat o příspěvky od září 2023. Mezi podporované zdroje tepla patří kromě kotlů na biomasu také kamna, krby, tepelná čerpadla, solární kolektory a fotovoltaika. Kamna mohou být sálavá, teplovzdušná, akumulační nebo s teplovodním výměníkem. Mezi podporovaná tepelná čerpadla patří typy vzduch-voda, vzduch-vzduch nebo země-voda s plošným kolektorem. Příspěvek pokryje až 50 % způsobilých výdajů.

Od léta 2023 se také vrací kotlíkové dotace, které zajišťují jednotlivé kraje. Tento dotační program je určen pro nízkopříjmové domácnosti a pokryje až 95 % způsobilých nákladů. Mezi podporované zdroje tepla patří tepelná čerpadla a kotle na biomasu. Starý kotel na tuhá paliva je možné vyměnit také za nový plynový kondenzační kotel nebo kotel na uhlí, ale tyto zdroje nejsou podporovány dotačními programy.