Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Ohniodolné a oheň retardující bezhalogenové kabely

zveřejněno: 12. 1. 2022
kabely

Pro instalaci rozvodů v chráněných únikových cestách (CHÚC), shromažďovacích prostorech a také ve zdravotnických zařízeních jsou požadovány kabely, které při požáru neprodukují toxický dým. Pokud kabely zajišťují napájení a ovládání požární bezpečnostních zařízení, je navíc kladen požadavek na zachování funkčnosti kabelu při požáru po určenou dobu. Tabulka níže je určena pro snadný výběr vhodného typu kabelu dle napájeného zařízení a prostoru, kam má být kabel instalován.

Legenda

(třída reakce na oheň a další požadavky dle ČSN EN 50575)

I kabel Dca
II kabel B2ca
III kabel B2ca-s1,d1 v případě instalace v chráněné únikové cestě (oranžová izolace silových kabelů)
IV kabel funkční při požáru (hnědá izolace kabelů)

Požadavky na vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů elektrických rozvod stanovuje Vyhláška č. 268/2011 Sb.

A. Volně vedené kabely a vodiče zajišťující funkci a ovládání požárně bezpečnostních zařízení Druh vodiče nebo kabelu
I II III IV
a) domácí rozhlas podle ČSN 73 0802, evakuační rozhlas podle ČSN 73 0831, zařízení pro vizuální vyhlášení poplachu podle ČSN 73 0833, nouzový zvukový systém podle ČSN EN 60849
b) nouzové a protipanické osvětlení
c) osvětlení chráněných únikových cest a zásahových cest
d) evakuační a požární výtahy
e) větrání únikových cest
f) stabilní hasicí zařízení
g) elektrická požární signalizace
h) zařízení pro odvod kouře a tepla
i) posilovači čerpadla požárního vodovodu
B. Volně vedené vodiče a kabely zajišťující funkci zařízení, jejichž chod je při požáru nezbytný k ochraně osob, zvířat a majetku v prostorech požárních úseků vybraných druhů staveb Druh vodiče nebo kabelu
I II III IV
a) zdravotnická zařízení
1. jesle
2. lůžková oddělení nemocnic
3. JIP, ARO, operační sály
4. lůžkové části zařízení sociální péče
b) stavby s vnitřními shromažďovacími prostory (například školy, divadla, kina, kryté haly, kongresové sály, nákupní střediska, výstavní prostory, odbavovací haly letištních, železničních a autobusových terminálů)
1. shromažďovací prostor
2. prostory určené pro veřejnost
c) stavby pro bydlení (mimo rodinné domy)
1. únikové cesty
d) stavby pro ubytování více než 20 osob (například hotely, internáty, lázně, koleje, ubytovny apod.)
1. společné prostory (haly, recepce, jídelny, menzy, restaurace)

Pro instalace s požadavkem na zachování funkční kabelové trasy při požáru je nutné v objednávce specifikovat požadovanou dobu požární odolnosti kabelů (parametr s označením P).