Naše prodejny přešly v prosinci na zimní otevírací dobu. Ověříte si ji zde.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Základní charakteristiky čerpadel, se kterými se můžete setkat

zveřejněno: 26. 11. 2021
Úvodní fotka

Dopravní výška

Dopravní výška čerpadla je výška, do které je čerpadlo schopné dopravit kapalinu při určitém průtoku (viz graf níže). Závisí na rozdílu tlaků ve vstupním a výstupním hrdle čerpadla, hustotě kapaliny a gravitačním zrychlení. Uvádí se v metrech. Požadovanému průtoku a dopravní výšce odpovídá pracovní bod čerpadla, který je v grafu níže znázorněn šedým čtvercem. Pracovní bod leží pod charakteristikou čerpadla, v ideálním případě leží na ní.

Graf1

Účinnost

Účinnost neboli efektivita čerpadla je vztah mezi energií dodanou motoru a energií předanou kapalině. Z grafu závislosti efektivity na průtoku (viz níže) je patrné, že maximální průtok v čerpadle neznamená nejúspornější provoz čerpadla.

Graf2

Spotřeba energie

Vztah mezi spotřebou energie a průtokem v čerpadle ukazuje graf níže. U většiny čerpadel se zvyšuje příkon s průtokem lineárně. Nárůst spotřeby se při vyšších průtocích může mírnit.

Graf3

Čistá pozitivní sací výška NPSH

Hodnota čisté pozitivní sací výšky odpovídá minimálnímu tlaku ve vstupním hrdle čerpadla, při kterém již nedochází ke kavitaci. Kavitace je imploze bublinek páry čerpané kapaliny a poškozuje části čerpadla. NPSH se vyjadřuje v metrech a závisí na průtoku, jak zobrazuje graf níže.

Graf4

Oběhová čerpadla pro teplonosné látky v otopných nebo chladicích soustavách

Návrh oběhového čerpadla vychází z požadované dopravní výšky a požadovaného průtoku kapaliny. Tabulka níže slouží jako pomůcka pro orientační návrh dopravní výšky čerpadla v soustavě s otopnými tělesy, nebo s podlahovým vytápěním. Dopravní výška oběhového čerpadla závisí zejména na tlakových ztrátách v otopné soustavě.

Orientační návrh dopravní výšky čerpadla v otopné soustavě

Počet otopných těles Plocha s podlahovým vytápěním [m2] Doporučená dopravní výška čerpadla [m]
< 15 < 120 4
12–20 80–220 6
15–30 > 220 8

Pozn. Uvedené doporučené dopravní výšky vychází z projekčních podkladů Grundfos a Wilo.

Přehled čerpadel pro vytápění a cirkulaci teplé vody podle jednotlivých výrobců

Produktová řada Provedení Grafický displej Adaptivní řízení čerpadla1 Dálkové ovládání čerpadla2 Max. průtok [m3/h] Max. dopravní výška [m]
Závitové Přírubové
Pro vytápění Grundfos Alpha 1 L 4,0 6,0
Alpha 2 4,0 8,0
Alpha 3 4,0 8,0
Magna 1 69,0 17,0
Magna 3 81,0 18,0
Wilo Yonos Pico 4,8 8,0
Stratos Pico 3,6 6,0
Yonos Maxo 55,0 16,0
Stratos Maxo 73,0 16,0
IMP NMT MINI 5,5 10,0
NMT MINI PRO 4,5 8,0
Pro cirkulaci teplé vody Grundfos COMFORT UP 15-14 B 0,5 1,2
COMFORT UP 15-14 BA 0,5 1,2
Magna 1 N 56,0 17,0
Magna 3 N 71,0 18,0
Wilo Star-Z NOVA 0,5 1,0
Stratos PICO-Z 3,4 6,0
Yonos MAXO-Z 38,0 12,0
Stratos MAXO-Z 45,0 12,0
IMP SAN ECO 0,8 1,0
SAN SMART 12,0 10,0
SAN SMART C 12,0 12,0

Pozn. 1 – Čerpadlo je vybaveno pokročilým systémem optimalizace výkonu, který přispívá k úspoře energie.

Pozn. 2 – Čerpadlo je vybaveno komunikačními prvky, které umožňují správu přes mobilní telefon nebo počítač.

Podle Nařízení komise (EU) č. 622/2012 musí oběhová čerpadla splňovat požadavky na energetickou účinnost. V současné době jsou proto čerpadla vybavena plynulou regulací výkonu. Starší typy 3otáčkových čerpadel požadavky na účinnost nesplní a jejich instalace je již zakázána.