Naše prodejny přecházejí v pátek 1. března na prodlouženou otevírací dobu. Ověřte si ji zde.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Rozdělení místností a zajištění akustického útlumu

Ukončeno

Při rekonstrukci často vzniká požadavek na rozdělení místnosti na více pokojů. Dělicí konstrukce by měla zabírat co nejmenší užitnou plochu a zároveň vykazovat dobré zvukově-izolační vlastnosti a bránit tak šíření hluku.

první banner

Řešení

Vhodnou cihelnou variantou jsou příčky z tvarovek Porotherm 11,5 AKU, které mají i přes malou tloušťku dobré akustické vlastnosti. Pro získání ještě lepších akustických vlastností se potom použijí tvarovky Porothem 25 AKU Z. Zděné příčky představují nejpevnější řešení, ale je nutné počítat s tím, že se zvýší velikost zatížení na vodorovnou konstrukci. Výsledné zvukově-izolační vlastnosti dělicí stěny závisí také na použitém pojivu a omítce. Nejlepších akustických vlastností se dosáhne při zdění na maltu (u nebroušených cihel), mírně horších potom při zdění na maltu pro tenkovrstvé spáry či zdicí pěnu (u broušených cihel). Omítka zvyšuje plošnou hmotnost stěny a zároveň ji akusticky utěsňuje. Neméně důležité je správné vyřešení detailů napojení zdiva na přilehlé konstrukce (podlaha, stěna, strop). Každý prostup a instalační drážka, které způsobí oslabení příčky, mohou výrazně snížit výsledné akustické vlastnosti této dělicí konstrukce a je proto vhodné se takovýmto zásahům pokud možno vyhýbat.

druhý banner

Postup

1. Nejdříve je nutné staticky posoudit, zda je podklad pro příčku dostatečně únosný a vhodný. Zaměří se poloha příčky a první řadu tvárnic zakládáme na těžký asfaltový pás, který tvoří vhodnou zvukově-izolační podložku. Měl by být zhruba o 40 mm větší než šířka příčky.

2. Zdění příčky probíhá klasicky s převazbou. Pro spolehlivé dosažení požadovaných akustických vlastností se zdí na běžnou zdicí maltu, která se nanáší zásadně celoplošně, bez vzduchových mezer. Nejvhodnější je použití malty s vyšší objemovou hmotností, například Weber.mix 10 MPa. Suché zazubené styčné spáry se provádějí na sraz. U dořezů se záměrně vytvoří zhruba 20 mm široká styčná spára a vyplní se také maltou.

3. Kotvení nenosné příčky ke stávající stěně se provádí pomocí stěnových spon z nerezové oceli. Ty se vkládají do každé druhé ložné spáry a přišroubují k nosné stěně. Styčná spára mezi příčkou a stávající stěnou se důkladně promaltuje. Pod stropem se vytvoří vodorovná spára velikosti cca 20–30 mm a vyplní se tenkými deskami z minerální vaty tak, aby nezůstaly žádné mezery. Napojení nosné příčky je vždy nutné konzultovat se statikem.

4. Příčka se rovnoměrně omítne a tím i akusticky utěsní. K omítnutí je vhodné používat těžké vápenocementové omítky s objemovou hmotností cca 1 450 kg/m3, optimální tloušťka je 15 mm.