Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Rekonstrukce bytového jádra panelového domu

zveřejněno: 12. 4. 2021

Původní bytová jádra panelových domů jsou často za svou životností. Jejich původní stav je nevyhovující z hlediska dispozice, estetiky a zvukové izolace. Stěny jádra již nejsou dostatečně únosné pro zavěšení nových zařizovacích předmětů nebo nábytku a nelze do nich zabudovat nové instalace. Často jsou poškozené vlhkostí a dochází ke vzniku plísní.

úvodní banner

 

ŘEŠENÍ VARIANTA 1 – MONTOVANÉ PŘÍČKY

Při rekonstrukci bývá často nutné změnit dispozici. Montované příčky jsou rychle provedeny bez mokrých procesů, jsou demontovatelné a příliš nezatěžují nosné konstrukce. Dutina v montované příčce umožní snadné vedení instalací. Nosný rastr montované příčky tloušťky 75 mm je dostatečný pro vedení instalací v příčce. Opláštění příčky se provede impregnovanými deskami Habito H. Tyto desky jsou vhodné i do prostor s vyšší vzdušnou vlhkostí a lze je obložit keramickým obkladem i při jednovrstvém opláštění. Deska má zvýšenou únosnost na jeden kotevní bod a například kuchyňské skřínky do ní lze kotvit pomocí běžných vrutů. Lze tedy bez problému mít na jedné straně příčky koupelnu a na druhé straně kuchyň.

POSTUP

1. Před zahájením demontáže bytového jádra je nutné odpojit stávající rozvody vody, odpadu, plynu a elektřiny. Je třeba také demontovat navazující zařizovací předměty a nábytek.

2. Před stavbou příčky je důležité vyznačit budoucí polohu příčky. Je potřeba také zaměřit a vyznačit budoucí dveřní otvory a zařizovací předměty.

3. Na vyznačená místa připevníme obvodové UW profily. Na všechny obvodové profily je nutné nalepit pěnovou akustickou pásku. Profily se připevňují vhodnými kotevními prostředky po 800 mm. Kotvicí prostředky se volí dle druhu podkladní konstrukce. K postranním stěnám se připevní profily CW podlepené akustikou pěnovou páskou.

4. Do obvodových profilů UW se vloží svislé profily CW. Profily musí být o 10–15 mm kratší než je výška místnosti. Profily se rozestavují v osové vzdálenosti 625 mm. V případě požadavků na vyšší únosnost může být osová vzdálenost snížena na 417 mm. Profily musí být uloženy otevřenou stranou ve stejném směru. Do konstrukce se namontují montážní rámy pro zařizovací předměty dle instrukcí výrobce zařizovacích předmětů.

5. Kovový nosný rošt se opláští z jedné strany. Opláštění vždy začíná deskou o plné šířce. Desky se k profilům přišroubují vhodnými systémovými samořeznými šrouby. Po opláštění první strany se do konstrukce příčky uloží potřebné instalace. Do dutiny se následně vloží izolace z minerálních vláken.

6. Montáž příčky pokračuje opláštěním z druhé strany. Zde opláštění začíná deskou poloviční šíře, takže proti spáře první strany je plná plocha desky.

7. Po opláštění příčky z obou stran je nutné přetmelit spáry a hlavy šroubů. Následně lze povrch příčky upravit malováním, tapetováním nebo keramickým obkladem. Je potřeba vždy zvolit materiál, který je výrobcem doporučen na sádrokartonové konstrukce. Keramický obklad standardních rozměrů je vhodný obkladový materiál, jakož i skleněná mozaika. V místech ostřikovaných vodou je třeba pod obklad aplikovat hydroizolační nátěr.

8. Rekonstrukci dokončíme osazením dveří, instalací zařizovacích předmětů a nábytku.

rekonstrukce jádra

 

ŘEŠENÍ VARIANTA 2 – ZDĚNÉ PŘÍČKY

Zděné příčky z pórobetonových tvárnic díky své nízké hmotnosti příliš nezatěžují vodorovné konstrukce a dobře se s nimi pracuje. Příčka je tenká, takže nezmenšuje užitnou plochu, ale zároveň přenese i větší zatížení, například od zavěšeného umyvadla. Používají se i k podezdívce vany. Výhodou je také snadné vytvoření drážek pro nové rozvody TZB.

POSTUP

1. Jako v první variantě se nejdříve demontuje jádro se zařizovacími předměty a rozvody.

2. Zaměří se poloha nových příček a stavebních otvorů. Pokud jsou v podlaze neúnosné stlačitelné vrstvy, pod příčkou se odstraní Zároveň je nutné staticky posoudit, zda je podklad pro příčku dostatečně únosný a vhodný. Poté dojde k usazení ocelových zárubní, pokud jsou navrženy a přistoupí se ke zdění z přesných pórobetonových tvárnic tloušťky 100, 125 či 150 mm na tenkovrstvou maltu. Tloušťka příčky se volí podle potřebné únosnosti a požadovaných akustických vlastností. Pro obezdívky van či předstěnových instalačních systémů WC se nejčastěji používají tvárnice tloušťky 50 mm, pro vyzdívky stěn sprchových koutů 75 mm. Pro kotvení těžších předmětů, jako je např. kuchyňská linka či umyvadlo, se doporučuje zvolit tloušťku 150 mm. Ke stávající nosné konstrukci je příčka kotvena pomocí nerezových spojek.

3. Pro vedení drobných elektroinstalací se v příčce jednoduše vytvoří drážky pomocí drážkovače na pórobeton. Obecně by hloubka vodorovné drážky neměla překročit šestinu tloušťky příčky. Maximální povolenou šířku a hloubku drážky je možné ověřit v technické příručce výrobce. Kanalizační a vodovodní rozvody potrubí jsou vedeny ideálně předstěnou v patě zdiva. Finální povrch příčky může tvořit např. štuková omítka nebo keramický obklad.

4. Na podlahu je položena keramická dlažba, provede se sádrokartonový podhled a osadí nové zařizovací předměty.