Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Dodatečná montáž sněhových zachytávačů na šikmé střeše se skládanou krytinou

zveřejněno: 12. 3. 2021

Na šikmých střechách se může v zimním období hromadit sníh a docházet k tvorbě ledových valů. Pohyb velké masy sněhu nebo ledu po povrchu střechy ohrožuje krytinu a konstrukce s ní související. Také pro osoby a majetek nacházející se pod okrajem střechy je bezpečnější, pokud sníh a led zůstane na střeše až do roztátí nebo alespoň odpadává v menších kusech.

úvodní banner

 

ŘEŠENÍ

Střechu se skládanou krytinou lze dodatečně doplnit o systém sněhových zachytávačů. Zachytávače zadržují sníh na ploše střechy, zajišťují jeho rovnoměrné odtávání a zabraňují náhlým sesuvům sněhových valů. Lze vybírat ze sortimentu bodových sněhových háků, které jsou vhodné pro málo exponované střechy, nebo ze sortimentu liniových sněhových zachytávačů (např. mříže, dřevěná kulatina, trubkové zachytávače apod.), které se naopak používají i v exponovaných horských oblastech. Podmínkou použití sněhových zachytávačů je kontrola krovu a vrstev střechy, jsou-li způsobilé unést zadrženou masu sněhu a ledu.

sněhový zachytávač

POSTUP

1. Dle umístění objektu se zvolí vhodný způsob opatření proti sesouvání sněhu. Bodové sněhové háky jsou vhodné pouze pro jednoduché střechy s menším sklonem, je třeba počítat s jejich nižší účinností. U ostatních střech se používají liniové systémy zachytávání sněhu, popř. v kombinaci s bodovými háky.

2. Liniové zábrany se v závislosti na konkrétních podmínkách aplikují ve více řadách nad sebou v rozteči cca 1–3 m. U vytápěných objektů se neumísťují nad přesah střechy – 1. řada musí být osazena nad vytápěnou zónou. Zábrany se dále realizují nad střešními okny, nad vstupy do objektů, v oblastech úžlabí apod.

3. Vlastní realizace začíná odebráním řady tašek a montáží přídavné střešní latě, do které se kotví držák liniové sněhové zábrany. Doporučená maximální vzdálenost mezi držáky je 800 mm, v exponovaných lokalitách se vzdálenost zkracuje až na polovinu.

4. Vyjmuté střešní tašky se vrátí zpět a přistoupí se k montáži zvolené liniové sněhové zábrany.

5. Plochu střechy mezi jednotlivými řadami liniových zábran lze doplnit sněhovými háky. Ty se montují pouhým nadzvednutím střešní tašky a zavléknutím za střešní lať. Spotřeba sněhových háků se obvykle pohybuje mezi 2–4 ks/m2.