Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Obnova hydroizolace ploché střechy z měkčeného PVC

zveřejněno: 22. 3. 2021

Obnova hydroizolace střechy s povlakovou syntetickou hydroizolační fólií z měkčeného PVC (PVC-P), která je již na konci své životnosti, novou hydroizolační fólií na stejné materiálové bázi.

úvodní banner

Řešení

Řešení spočívá ve výměně původní hydroizolace za novou na stejné materiálové bázi. Provedení nové hydroizolační fólie je jednoduché, ale je potřeba ověřit některé důležité faktory.

Postup

1. Před samotným provedením nové hydroizolace je nutné provést průzkum a posouzení střechy. Zjistit skladbu vrstev střechy a ověřit, zda se ve skladbě nenachází nadměrná vlhkost (zkondenzovaná či zatečená). Zkontrolovat, zda je dostatečné spádování střechy, zda se netvoří louže na povrchu hydroizolace. Je potřeba, ověřit druh stávající hydroizolace, provedení a stav ostatních vrstev a konstrukcí. Dále je třeba provést tahové zkoušky pro ověření možnosti kotvení, stanovení únosnosti podkladu a navržení nových kotevních prvků. Je potřeba aby současná skladba a tloušťka tepelné izolace odpovídala aktuálním požadavkům norem na součinitel prostupu tepla a vlhkostní bilanci (množství zkondenzované a vypařené vlhkosti). Je nutné ověřit splnění aktuálních požárních požadavků na střechu.

2. Pokud jsou podmínky z provedeného průzkumu splněny, pak lze přistoupit k výměně hydroizolace za novou hydroizolační fólii, např. DEKPLAN 76. U starých povlakových hydroizolací z PVC-P doporučujeme vyřezat pruhy fólie mezi kotvami – jednotlivými spoji fólií. A to z důvodu eliminace pnutí původní hydroizolace na nové kotevní prvky a případných dalších vlivů na novou hydroizolaci. Demontovat původní poplastované plechy po obvodu střechy a v detailech. Vyřezání fólie a demontáž poplastovaných plechů se provádí postupně, aby se minimalizovalo riziko zatečení.

3. Pokud nejsou na střechu kladeny speciální požární požadavky, pak se na připravený a vyrovnaný podklad položí separační textilie FILTEK 300. Nové poplastované plechy se nakotví v průnicích ploch (např. přechod z vodorovné plochy na svislou) a na okrajích střešních ploch (např. okapnice, závětrné lišty, atd.). Následně se provede pokládka, kotvení a svaření nové hydroizolace DEKPLAN 76 v souladu s montážním návodem.

první banner