Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Obnova hydroizolace ploché střechy z asfaltových pásů

zveřejněno: 18. 3. 2021

Povrchy ploché střechy jsou vystaveny nejen náročným klimatickým podmínkám (nízké i vysoké teploty a jejich střídání, UV záření, srážky), ale také mechanickému namáhání a biologickým vlivům. V důsledku toho probíhá postupná degradace povrchu hydroizolace. Vyplatí se obnovit povrch hydroizolace ještě v době, kdy je funkční a do střechy nezatéká. U asfaltových pásů je vhodné doplnit další pás. Hrubozrnný posyp starých pásů je ale problematickým podkladem pro natavení běžných střešních asfaltových pásů. U nich je riziko nedostatečného přilnutí nebo přilnutí jen v nekontrolovatelně velkých částech plochy. Důsledkem je pak je nestabilita nového pásu a tvorba boulí na povrchu střechy.

úvodní banner

Řešení

Pro novou vrstvu na povrchu stávající hydroizolace se doporučuje přímo pro tuto aplikaci určený asfaltový pás POLY-Elast Rapid O. Pás má na spodním povrchu spalitelnou textilii, pod kterou je rychlonatavovací asfaltová hmota opatřena separačními pruhy z minerálního posypu. Asfalt mezi pruhy se po spálení textilie a rozehřátí snadno spojí s podkladem. Pruhy minerálního posypu zajistí redistribuci případné zabudované vlhkosti. Na horním povrchu je pás opatřen standardním barveným břidličným posypem. Napojení plochy na detaily a prostupující konstrukce, či atiky doporučujeme provádět z asfaltového pásu ELASTEK 40 COMBI. Oba použité pásy mají SBS modifikaci upravenou na zvýšenou odolnost proti stékání při vyšších teplotách. POLY-Elast Rapid O na 110 °C a ELASTEK 40 COMBI na 120 °C vůči standardním vrchním pásům s odolností 100 °C.

Postup

1. Před vlastní aplikací pásu POLY-Elast Rapid O je nutné provést podrobnou prohlídku střechy a stávajícího hydroizolačního souvrství. Dále pak je nutno provést vyspravení povrchu stávající hydroizolace tak, aby vytvořil souvislý a dostatečně soudržný podklad pro natavení sanačního pásu. Před natavením se provede přípravný nátěr podkladu asfaltovou emulzí DEKPRIMER.

2. Natavení pásu na podklad probíhá pomocí plynového hořáku. Role se na určeném místě nejdříve sbalí do poloviny své délky a následně nataví. Pak se sbalí druhá polovina a nataví. Zamezí se tak posunutí role mimo vymezený směr při natavování. Při tavení spodní strany pásu musí dojít ke spálení textilie a dostatečné aktivaci asfaltové vrstvy pod ní plamenem. Míra rozehřátí spodní plochy musí být taková, aby nedošlo k protavení pruhů s minerálním posypem. Je nežádoucí, aby se tyto pruhy spojily s podkladem.

3. Pokud je to možné, nataví se k podkladu nejdříve spodní plocha pásu, poté se samostatně věnujeme pečlivému svaření podélných a příčných spojů za pomocí přítlačného ocelového válce. Detaily a napojení se opracovávají samostatně, v návaznosti na postup prací v ploše.

první banner