Naše prodejny přecházejí v pátek 1. března na prodlouženou otevírací dobu. Ověřte si ji zde.
Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Ochrana dechu

zveřejněno: 23. 2. 2021

Filtrační třídy respirátorů

Filtrační třída Použití až do násobku NPK-P/PEL Chrání proti Příklad pracovní činnosti
FFP1 nízké koncentrace prachu/aerosolu
  • manipulace s cementem, sádrou
  • práce s textilními vlákny
FFP1 12× střední koncentrace prachu/aerosolu
  • broušení, řezání, vrtání, frézování - beton, kámen, kovy, rez, cement, měkké dřevo, laky, nátěry
  • zateplovací práce (minerální/skelná vata)
  • vyklízecí práce, čištění komínů
  • pájení, svařování oceli, zinku
FFP1 50× vysoké koncentrace prachu/aerosolu
  • broušení, řezání, vrtání, frézování - nerezová ocel, tvrdé dřevo
  • svařování nerezové oceli, hliníku
  • práce s azbestem, olovem
  • kontakt s viry, bakteriemi, plísněmi

Upozornění: Jedná se pouze o obecné doporučení. Pro správnou ochranu je třeba znát přesné koncentrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů na pracovišti.
Měření koncentrace prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí může provádět pouze osoba odborně způsobilá s osvědčením o autorizaci.

NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
PEL = přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť (časově vážená průměrná koncentrace za 8 hodinovou pracovní dobu)
Hodnoty NPK-P a PEL pro jednotlivé chemické látky lze nalézt v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Příloha 2.

Filtrační třídy podle činnosti

Činnost Materiál Filtrační třída
pískování, řezání, vrtání rez, kovové částiceP1
beton, kámenP1/P2
cement, dřevo, ocelP2
laky, fermeže, antikorozní nátěryP2/P3
ocel, nerezová ocelP2/P3
svařováníměkká ocel, zinek, autogen, MIGP2
nerezová ocel (elektrody)P3
pájeníP2
práce s azbestemazbestP2/P3
práce se sklem a MWsklo, skelná vlákna, minerální vláknaP2
stříkáníbarvyP2
pesticidy (rozpustné ve vodě)P2
alergiepyl, zvířecí srstP1
obilný prachP2
kontakt splísně, houbyP2
bakterieP2/P3
výfukové plynyP2

Stupně ochrany filtrů proti plynům a výparům

OznačeníÚčinnost protiPříklady
Aorganické výparyterpentýn, benzín, toluen, xylen atd.
Banorganické výparychlór, borm, sirovodík, kyanovodík atd.
Ekyselé výparyoxid siřičitý chlorovodík atd.
Kamoniak a jeho organické sloučeninyčpavek, dimethylamin atd.
AXorganické sloučeniny s bodem varu < 65 °C
HGrtuťové výparyrtuť
P1pevné částice a aerosolyviz tabulka výše
P2pevné částice a aerosolyviz tabulka výše
P3pevné částice a aerosolyviz tabulka výše
Xjednorázové použití
Normy
EN 136 celoobličejové masky
EN 143 filtry proti částicím
EN 140 polomasky a čtvrtmasky
EN 149 ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
EN 405 ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím – požadavky, zkoušení a značení
EN 1827 ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
EN 14387 protiplynové a kombinované filtry