Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Ochrana dechu

zveřejněno: 23. 2. 2021

Filtrační třídy respirátorů

Filtrační třída Použití až do násobku NPK-P/PEL Chrání proti Příklad pracovní činnosti
FFP1 nízké koncentrace prachu/aerosolu
 • manipulace s cementem, sádrou
 • práce s textilními vlákny
 • FFP2 12× střední koncentrace prachu/aerosolu
 • broušení, řezání, vrtání, frézování - beton, kámen, kovy, rez, cement, měkké dřevo, laky, nátěry
 • zateplovací práce (minerální/skelná vata)
 • vyklízecí práce, čištění komínů
 • pájení, svařování oceli, zinku
 • FFP350× vysoké koncentrace prachu/aerosolu
 • broušení, řezání, vrtání, frézování - nerezová ocel, tvrdé dřevo
 • svařování nerezové oceli, hliníku
 • práce s azbestem, olovem
 • kontakt s viry, bakteriemi, plísněmi
 • Upozornění: Jedná se pouze o obecné doporučení. Pro správnou ochranu je třeba znát přesné koncentrace daných škodlivin v ovzduší a překročení povolených limitů na pracovišti.
  Měření koncentrace prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí může provádět pouze osoba odborně způsobilá s osvědčením o autorizaci.

  NPK-P = nejvyšší přípustná koncentrace látek v ovzduší pracovišť
  PEL = přípustný expoziční limit látek v ovzduší pracovišť (časově vážená průměrná koncentrace za 8 hodinovou pracovní dobu)
  Hodnoty NPK-P a PEL pro jednotlivé chemické látky lze nalézt v Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., Příloha 2.

  Normy
  EN 136 celoobličejové masky
  EN 143 filtry proti částicím
  EN 140 polomasky a čtvrtmasky
  EN 149 ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky k ochraně proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
  EN 405 ochranné prostředky dýchacích orgánů – filtrační polomasky s ventily proti plynům nebo plynům a částicím – požadavky, zkoušení a značení
  EN 1827 ochranné prostředky dýchacích orgánů – polomasky bez vdechovacích ventilů a s vyměnitelnými filtry na ochranu proti plynům nebo proti plynům a částicím nebo pouze proti částicím – požadavky, zkoušení a značení
  EN 14387 protiplynové a kombinované filtry
  Označení filtrů proti plynům a výparům:
  Aorganické výpary/tetrachlórmetan
  Banorganické výpary/chlór, sirovodík, kyanovodík
  Ekyselé výpary/kysličník siřičitý
  Kčpavek a deriváty/čpavek
  Xjednorázové použití