Zákaznické centrum
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Rozdělení, montáž a ověřování vodoměrů

zveřejněno: 17. 2. 2021
Titulní obrázek

Rozdělení vodoměrů podle účelu měření:

 • domovní (též fakturační, patní nebo hlavní), používá se za účelem určení nákladů za dodanou vodu (za vodné)

 • bytový, určený k rozpočítání spotřeby vody mezi více odběrateli

 • provozní, určený ke kontrole průtoku nebo při regulaci v průmyslových objektech, nemusí se jednat o stanovené měřidlo

Rozdělení vodoměrů podle umístění převodového soustrojí:

 • mokroběžný, číselníky jsou plně zaplaveny vodou, přenos z turbíny na číselník je přímý mechanický

 • suchoběžný, přenos na číselník je proveden mechanicky nebo magneticky s ochranou proti vnějšímu vlivu

Rozdělení vodoměrů podle provedení nátoku:

 • jednovtokový

 • vícevtokový

Rozdělení vodoměrů podle teploty vody:

 • pro studenou vodu do 30 °C

 • pro studenou i teplou vodu do 90 °C

Obrázek 2

Kdy musí být vodoměr ověřený?

Vždy, pokud je určen k obchodnímu styku. Vodoměr lze používat pouze v době platnosti ověření, protože se jedná o stanovené měřidlo podle zákona o metrologii č. 505/90 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 345/02 Sb.

Co je to ověření vodoměru?

Ověřením stanoveného měřidla, tedy také vodoměru, se potvrzuje, že měřidlo má požadované metrologické vlastnosti. Ověřené stanovené měřidlo opatří Český metrologický institut (ČMI) anebo autorizované metrologické středisko (AMS) úřední značkou (plombou), ověřovacím listem nebo obojím. Posouzení shody je prováděno podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU (MID). Ověření v MID lze poznat podle údaje na číselníku např. M20, což je rok uvedení měřidla na trh. Při ověřování se provádí vizuální prohlídka, tlaková zkouška a zkouška přesnosti.

Po jaké době se musí ověřovat?

Ověřovací lhůtu stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. v platném znění. Lhůta se počítá až od 1. ledna roku následujícího po roku uvedení na trh, nebo po roce, ve kterém bylo provedeno ověření. Lhůta ověřovacího cyklu:

 • 6 let pro měřidla protečeného množství vody na studenou vodu

 • 4 roky pro měřidla protečeného množství vody na teplou vodu

 • 5 let pro vodoměry na studenou a teplou vodu používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům, typicky bytové

Kdo smí provádět montáž bytových vodoměrů?

Pokud jsou vodoměry používány k účtování spotřeby vody a jsou tak stanovenými měřidly, smí je montovat jen subjekty registrované Českým metrologickým institutem (ČMI). Tato povinnost vyplývá z § 19 zákona o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění.