Prodej nepodnikajícím zákazníkům pouze přes e-shop dek.cz
Zákaznické centrum
Přihlášení
0
menu

Zaměstnání v DEK

Strategie lidských zdrojů

1. Jasné stanovení kompetencí a zodpovědností zaměstnanců - poskytnutí prostoru pro samostatné myšlení a rozhodování

Pouze zaměstnanci, kteří znají své kompetence a mají dostatek prostoru pro vlastní rozhodování, mohou přispět k rozvoji společnosti.

2. Neustálé vytváření nových příležitostí pro talentované zaměstnance

Perspektivu rozvoje dáváme novým i stávajícím pracovníkům. Kariérní růst a přesuny na jiné pozice jsou běžnou součástí DEKživota.

3. Zkušený tým proškolených pracovníků

Zdokonalování dovedností i znalostí zaměstnanců posouvá dál nejen jednotlivé zaměstnance, ale především firmu samotnou. Investice do vzdělávání se netýkají jen vybrané skupiny, ale všech zaměstnanců, protože každý náš zaměstnanec je důležitou součástí DEKsystému.

  • Školení na rozvoj osobnosti

    Dle aktuální firemní strategie a požadavků vedoucích pracovníků jsou jednotliví pracovníci zařazeni na odpovídající školení potřebných dovedností. Jedná se o výjezdní školení se zaměřením na rozvoj osobnosti nebo znalostí, příp. dovedností. Doprovodný program a dobrá atmosféra jsou jeho nedílnou součástí.

  • Odborná interní školení

    Pro udržení vysoké odborné úrovně zaměstnanců připravujeme systematická interní školení zejména technických znalostí pod záštitou oddělení ATELIER DEK. Mnoho informací získáváme i pomocí e-learningu.

4. Udržení a motivace kvalitních zaměstnanců

Spokojený zaměstnanec je základem prosperity firmy. Pozitivní zpětnou vazbou při hledání nových pracovníků je pro nás doporučování firmy našimi zaměstnanci svým známým a příbuzným.

5. Odpovídající finanční ohodnocení dle odvedeného výkonu

Klademe důraz na spravedlivé odměňování zaměstnanců dle náročnosti pracovní pozice, přidělených zodpovědností a odvedeného výkonu v porovnání s dalšími pozicemi ve skupině společností DEK i dalšími společnostmi v ČR a SR.