Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Terasy a pojížděné střechy

Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby. Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu lze skladbu DEKROOF navrhnout bez dalšího ověřování, za předpokladu, že bude zachováno její materiálové a konstrukční řešení včetně specifikací výrobků a jejich tlouštěk.

Pod odkazem Katalogový list naleznete dvoustranu z Projekčního katalogu DEK věnovanou dané skladbě. V případě záměru použití skladby pro jiné vnitřní prostředí z hlediska tepelné techniky lze využít tuto pomůcku.

DEKROOF 10-A

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 10-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Pochůznost skladby pro neveřejný pěší provoz

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 10-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 10-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Pochůznost skladby pro neveřejný pěší provoz

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 10-C

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 10-C

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti | Pochůznost skladby pro neveřejný pěší provoz

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s dlažbou na podkladní betonové vrstvě, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 10-D

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 10-D

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Pochůznost skladby pro neveřejný pěší provoz | Vysokou odolnost proti stárnutí

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy s neveřejným pěším provozem (terasy), s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z flexibilního polyolefinu TPO/FPO, s dlažbou na podložkách, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 16-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 16-A

Obvyklé použití

Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Pojízdnost skladby pro veřejný provoz | Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché pojížděné střechy s veřejným provozem, s hlavní hydroizolační vrstvou z asfaltových pásů, s provozní vrstvou z monolitického silničního betonu, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí, tepelná izolace z pěnového skla.

Specifikace

DEKROOF 16-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 16-B

Obvyklé použití

Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Pojízdnost skladby pro veřejný provoz | Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti | Kontrolu a funkci hydroizolace

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché pojížděné střechy s veřejným provozem, s hlavní hydroizolační vrstvou ze systému DUALDEK, s provozní vrstvou z monolitického silničního betonu, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí a s izolací z XPS.

Specifikace