Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Šikmé střechy

Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby. Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu lze skladbu DEKROOF navrhnout bez dalšího ověřování za předpokladu, že bude zachováno její materiálové a konstrukční řešení včetně specifikací výrobků a jejich tlouštěk.

Pod odkazem Katalogový list naleznete dvoustranu z Projekčního katalogu DEK věnovanou dané skladbě. V případě záměru použití skladby pro jiné vnitřní prostředí z hlediska tepelné techniky lze využít tuto pomůcku.

DEKROOF 11-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 11-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost REI 30 | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího pásu z SBS modifikovaného asfaltu a sádrokartonovým podhledem.

Specifikace

DEKROOF 11-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 11-B

Obvyklé použití

Rodinné domy

Řeší

Akustiku | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s pohledovou dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího pásu z SBS modifikovaného asfaltu.

Specifikace

DEKROOF 11-C

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 11-C

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost REI 30 | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu a sádrokartonovým podhledem.

Specifikace

DEKROOF 11-D

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 11-D

Obvyklé použití

Rodinné domy

Řeší

Akustiku | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s pohledovou dřevěnou nosnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací nad krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu.

Specifikace

DEKROOF 17-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 17-A

Obvyklé použití

Rodinné domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost REI 15 | Pevný podklad pro spolehlivé provedení parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy | Pevný podklad pro spolehlivé provedení doplňkové hydroizolační vrstvy | Volby tloušťky tepelné izolace nezávisle na profilu krokví

Charakteristika

Šikmá střecha s nosnou dřevěnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem.

Specifikace

DEKROOF 17-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 17-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost REI 30 | Pevný podklad pro spolehlivé provedení parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvy | Pevný podklad pro spolehlivé provedení doplňkové hydroizolační vrstvy | Volby tloušťky tepelné izolace nezávisle na profilu krokví

Charakteristika

Šikmá střecha s nosnou dřevěnou konstrukcí (krov), tepelnou izolací z minerálních vláken mezi krokvemi a PIR deskami pod krokvemi, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu na pevném podkladu a sádrokartonovým podhledem.

Specifikace

DEKROOF 18-A

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 18-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou konstrukcí z keramobetonových panelů, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 18-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 18-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou konstrukcí z keramobetonových panelů, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího asfaltového pásu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 19-A

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 19-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí z keramickými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 19-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 19-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí z keramickými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího asfaltového pásu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 20-A

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 20-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí z pórobetonovými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou z difúzně otevřené fólie lehkého typu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 20-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 20-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Obnovitelnost bez zásahu z interiéru

Charakteristika

Šikmá střecha s masivní nosnou žebrovou konstrukcí z pórobetonovými vložkami, tepelnou izolací z desek na bázi PIR, doplňkovou hydroizolační vrstvou ze samolepicího asfaltového pásu a se skládanou krytinou.

Specifikace

DEKROOF 21-A

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 21-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy | Budovy občanské vybavenosti | Nákupní centra

Charakteristika

Jednoplášťová střešní konstrukce s nosnou konstrukcí ze železobetonu ve spádu, tepelnou izolací z pěnového skla a hladkou plechovou krytinou spojovanou na drážky nebo zámky.

Specifikace

 • plechová krytina
 • DEKTEN METAL II
 • GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 • PC® SP 150/150 – spojovanou na drážky 200/200 – spojovanou na zámky
 • FOAMGLAS® READY BLOCK T4+
 • PC® 56
 • penetrační nátěr z emulze PC® 56
 • masivní silikátová vrstva ve spádu

DEKROOF 21-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 21-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy | Budovy občanské vybavenosti | Nákupní centra

Charakteristika

Jednoplášťová střešní konstrukce s nosnou konstrukcí ze železobetonu ve spádu, tepelnou izolací z pěnového skla a hladkou plechovou krytinou spojovanou na drážky nebo zámky.

Specifikace

 • plechová krytina
 • DEKTEN METAL II
 • GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
 • PC® SP 150/150 – spojovanou na drážky 200/200 – spojovanou na zámky
 • rozehřátý asfalt AOSI 85/25
 • FOAMGLAS® T4+
 • rozehřátý asfalt AOSI 85/25
 • DEKPRIMER
 • železobetonová konstrukce ve spádu