Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTIME 01/2010

 • Zkušenosti s univerzálním ukončovacím profilem UNIDEK
 • Historie vzniku norem HYDROIZOLACE - 2.část
 • Zkušenosti se zpracováním dokumentace pro program Zelená úsporám
 • Úskalí rekonstrukce plochých střech panelových domů
 • Obvyklá řešení rekonstrukcí plochých střech v plzeňském regionu
 • Seznam výrobků a technologií společnosti DEK a.s. registrovaných v programu Zelená úsporám (SVT)
 • Příloha: Revize ČSN 73 1901 Navrhování střech - první návrh

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 02/2010

 • Rekonstrukce fasády z Boletických panelů technologií DEKMETAL
 • Technické parametry a použití textilie FILTEK
 • Vzduchotěsnost dřevostaveb v souvislostech
 • Termoprecipitace a její vliv na kvalitu povrchů fasád
 • Zavěšené větrané fasády s kamenným obkladem

Toto číslo je k dispozici pouze pro registrované uživatele programu DEKPARTNER.

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 03/2010

 • Závěry sledování průběhů teplot v inverzní střeše
 • Nástrahy shazování sněhu ze střech
 • Hledání příčin nedostatečné vzduchotěsnosti střechy rodinného domu v Liberci

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.