Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTIME 01/2006

 • Přírodní kámen DEKSTONE
 • Tepelná stabilita
 • Termovize
 • DEK pro zdraví

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 02/2006

 • KUTNAR: Profilovaná fólie v hydroizolacích spodní stavby
 • Vliv propustnosti zemin na volbu hydroizolačního systému
 • Odstranění vlhkosti spodní stavby
 • Dvojitý hydroizolační systém DEKTRADE

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 03/2006

 • Závadnost tepelných mostů
 • KUTNAR: hydroizolační bezpečnost plochých střech
 • Možnosti dodatečného zateplování dvouplášťových střech
 • Detail okraje plochých střech ukončených okapem

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 04/2006

 • Injektážní metody: účinnost a trvanlivost
 • Ochrana staveb proti radonu z podloží
 • KUTNAR aktuality
 • Horní osvětlení hal

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 05-06/2006

 • Pálená krytina historická i současná
 • RÖBEN: výroba pálených tašek
 • KUTNAR: hydroizolační rizika šikmých střech
 • Skladby šikmých střech nad obytným podkrovím
 • TOPDEK: systém skladeb střech s tepelnou izolací nad krokvemi
 • BLOWER DOOR test

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.

DEKTIME 07/2006

 • Využití rekuperace pro úspory tepla
 • Biologické problémy u dodatečně vybudovanéhoobytného podkroví
 • Extrudovaný polystyren s povrchovou úpravou z plastbetonu v inverzních střechách
 • Rekonstrukce terasy administrativního objektu

Stáhnout publikaci ve formátu pdf.