Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Ploché střechy

Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby. Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu lze skladbu DEKROOF navrhnout bez dalšího ověřování za předpokladu, že bude zachováno její materiálové a konstrukční řešení včetně specifikací výrobků a jejich tlouštěk.

Pod odkazem Katalogový list naleznete dvoustranu z Projekčního katalogu DEK věnovanou dané skladbě. V případě záměru použití skladby pro jiné vnitřní prostředí z hlediska tepelné techniky lze využít tuto pomůcku.

DEKROOF 01-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 01-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 01-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 01-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Vysokou odolnost proti stárnutí | Vysokou odrazivost slunečního záření

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z flexibilního polyolefinu TPO/FPO, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 02

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 02

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 03

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 03

Obvyklé použití

Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm - BROOF(t1) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 04

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 04

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 05

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 05

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 06

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 06

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 07-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 07-A

Obvyklé použití

Rodinné domy

Řeší

Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena nosnou dřevěnou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 07-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 07-B

Obvyklé použití

Rodinné domy, Bytové domy, Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Možnost použití pro vyšší sklony

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena nosnou dřevěnou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 07-C

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 07-C

Obvyklé použití

Rodinné domy, Bytové domy, Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby | Konstrukční ochranu nosné dřevěné konstrukce | Možnost použití pro vyšší sklony | Vysokou odolnost proti stárnutí | Vysokou odrazivost slunečního záření

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z flexibilního polyolefinu TPO/FPO, spádová vrstva vytvořena nosnou dřevěnou konstrukcí.

Specifikace

 • MAPEPLAN T M
 • EPS 100
 • TOPDEK AL BARRIER
 • palubky/desky na bázi dřeva (pero+drážka)
 • krokve/vazníková konstrukce
 • SDK podhled Rigips RB 2×12,5 mm

DEKROOF 08-A

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 08-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti | Zvýšenou ochranu hydroizolační vrstvy vůči povětrnostním vlivům

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 08-B

KATALOGOVÝ LIST   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 08-B

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti | Zvýšenou ochranu hydroizolační vrstvy vůči povětrnostním vlivům | Vysokou odolnost proti stárnutí

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z flexibilního polyolefinu TPO/FPO, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 12-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 12-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP3 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 12-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 12-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 12-C

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 12-C

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • SG Combi PIR
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 13-A

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 13-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • ISOVER S
 • ISOVER T
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 13-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 13-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 14-A

VIDEO KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 14-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby.

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z EPS a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • FILTEK V
 • SG COMBI ROOF 30M
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 14-B

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 14-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z EPS a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 15

KATALOGOVÝ LIST   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 15

Obvyklé použití

Administrativní budovy | nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP3

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z jednovrstvého asfaltového pásu, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • ELASTEK 50 SOLO
 • ISOVER S
 • ISOVER T
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75