Poradíme Vám! 510 000 100

Ploché střechy

Technické parametry skladeb, požární, akustické, tepelnětechnické a další, jsou stanoveny výpočetně, ale i experimentálně na základě přesné specifikace použitých materiálů v jednotlivých vrstvách a rovněž i na způsobu technologického řešení skladby. Pro deklarované obvyklé použití v katalogovém listu lze skladbu DEKROOF navrhnout bez dalšího ověřování za předpokladu, že bude zachováno její materiálové a konstrukční řešení včetně specifikací výrobků a jejich tlouštěk.

DEKROOF 01-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 01-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 02

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 02

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 03

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 03

Obvyklé použití

Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm - BROOF(t1) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 04

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 04

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 05

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 05

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Tepelnou stabilitu místnosti

Charakteristika

Jednoplášťová lepená nebo mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 06

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 06

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Tepelnou stabilitu místnosti | Nadstandardní hydroizolační bezpečnost

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou ze souvrství asfaltových pásů, spádová vrstva vytvořena podkladní masivní silikátovou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 07-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 07-A

Obvyklé použití

Rodinné domy

Řeší

Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, spádová vrstva vytvořena nosnou dřevěnou konstrukcí.

Specifikace

DEKROOF 08-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 08-A

Obvyklé použití

Rodinné domy | Bytové domy | Administrativní budovy

Řeší

Akustiku | Požární odolnost | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru | Tepelnou stabilitu místnosti | Zvýšenou ochranu hydroizolační vrstvy vůči povětrnostním vlivům

Charakteristika

Jednoplášťová skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s násypem kameniva, spádová vrstva vytvořena tepelnou izolací.

Specifikace

DEKROOF 12-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 12-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP3 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 12-B

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 12-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 12-C

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 12-C

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru – BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací PIR desek a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • SG Combi PIR
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 13-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 13-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • ISOVER S
 • ISOVER T
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 13-B

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 13-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 14-A

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 14-A

Obvyklé použití

Výrobní haly | Průmyslové objekty | Nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3) | Spolehlivou vzduchotěsnost a parotěsnost skladby.

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z EPS a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • DEKPLAN 76
 • FILTEK V
 • SG COMBI ROOF 30M
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75

DEKROOF 14-B

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA KALKULACE
DEKROOF 14-B

Obvyklé použití

Sklady

Řeší

Požární odolnost REI 30 DP1 | Nešíření požáru střešním pláštěm v požárně nebezpečném prostoru - BROOF(t3)

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z fólie z měkčeného PVC, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z EPS a podkladních desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

DEKROOF 15

KATALOGOVÝ LIST   PŘEHLED SKLADEB   DETAILY   TEPELNÁ TECHNIKA
DEKROOF 15

Obvyklé použití

Administrativní budovy | nákupní centra

Řeší

Požární odolnost REI 60 DP3

Charakteristika

Jednoplášťová mechanicky kotvená skladba ploché střechy bez provozu, s hlavní hydroizolační vrstvou z jednovrstvého asfaltového pásu, s tepelnou izolací tvořenou kombinací desek z minerálních vláken, spádová vrstva vytvořena nosným trapézovým plechem.

Specifikace

 • ELASTEK 50 SOLO
 • ISOVER S
 • ISOVER T
 • DACO-KSD-R
 • trapézový plech TR 150/280/0,75