Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTEN MULTI-PRO II

 Dekten

Charakteristika výrobku

DEKTEN MULTI-PRO II je fólie lehkého typu, která nachází uplatnění ve skladbách šikmých střech. Slouží k vytvoření doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV), která zachycuje a odvádí vodu proniklou pod skládanou krytinu. Chrání tím podstřešní prostory a vrstvy střech před vodou a sněhem, které se dostanou pod krytinu nebo před vodou zkondenzovanou na spodním povrchu krytiny. DHV u některých skladeb střech plní zároveň funkci větrotěsnicí vrstvy a přispívá ke vzduchotěsnosti skladby střechy.

DEKTEN MULTI-PRO II se skládá ze spodní netkané polyesterové textilie a polymerní vrstvy na lícové straně fólie. Vrstva z netkané textilie zajišťuje potřebnou pevnost fólie, polymerní vrstva zajišťuje vodotěsnost fólie. Horní polymerní vrstva má navíc ochrannou funkci a zajišťuje UV odolnost a trvanlivost fólie. Fólie byla zařazena do sortimentu společnosti Stavebniny DEK a.s. na základě zkoušek odolnosti a trvanlivosti.

DEKTEN MULTI-PRO II je v podélném přesahu opatřena samolepicími pruhy na obou okrajích, které jsou kryté ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pruhy usnadňují slepení přesahu, což přispívá k zajištění vodotěsnosti a vzduchotěsnosti vrstvy.

DEKTEN MULTI-PRO II je konstrukčně uzpůsobena pro kontakt s podkladní konstrukcí, bez nutnosti vytvářet vzduchovou vrstvu pod DHV. Ve skladbách šikmých střech lze tedy DHV z fólie DEKTEN MULTI-PRO II provádět na tepelné izolaci nebo na bednění, případně přímo na krokve s mírným prověšením, kdy ovšem není možné ke slepení plně využít integrované lepicí pásky.

Dokumenty