Poradíme Vám! 510 000 100

DEKTEN METAL, DEKTEN METAL PLUS

 Dekten Metal

Charakteristika

Fólie DEKTEN METAL a DEKTEN METAL PLUS jsou určeny pro vytvoření separační a mikroventilační vrstvy ve skladbách střech s hladkou plechovou krytinou montovanou na bednění. Fólie je propustná pro vodní páru a je schopna chránit krytinu před účinky vody zkondenzované na jejím spodním povrchu. Tím přispívá k ochraně plechové krytiny před korozí.

DEKTEN METAL je vícevrstvá fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží z polypropylenových vláken. Fólie DEKTEN METAL PLUS je navíc opatřena butylkaučukovou lepicí páskou, která je umístěna v podélném přesahu (okraj je bez strukturované rohože).

U dokončených střech od sklonu 10°, které mají doplňkovou hydroizolační vrstvu, může fólie částečně přispívat i k ochraně střešního souvrství a podstřešních prostor před pronikáním vody a sněhu pod plechovou krytinu. Podmínkou je ukončení fólie v oblasti okapu na samostatné okapnici.

Pruhy fólie DEKTEN METAL se mezi sebou spojují systémovými páskami DEKTAPE SP 1 v podélných i čelních přesazích. Pruhy fólie DEKTEN METAL PLUS se v podélných přesazích spojují integrovanými butylkaučukovými samolepicími pruhy. V čelních přesazích se spojují páskou DEKTAPE SP 1.

Fólie DEKTEN METAL a DEKTEN METAL PLUS jsou konstrukčně uzpůsobeny pro kontakt s podkladní konstrukcí při zachování difúzních vlastností. Fólie neplní funkci doplňkové hydroizolační vrstvy a nezajišťují větrání střechy.


 Dekten Metal  Dekten Metal

Dokumenty