Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTEN METAL II, DEKTEN METAL PLUS II

 Dekten Metal

Charakteristika

DEKTEN METAL II a DEKTEN METAL PLUS II jsou fólie lehkého typu s nakašírovanou strukturovanou rohoží, které nacházejí uplatnění ve skladbách šikmých střech s hladkou plechovou krytinou montovanou na bednění. Slouží k vytvoření separační a mikroventilační vrstvy mezi krytinou a podkladní konstrukcí. Fólie omezují kontakt plechové krytiny s vodou proniklou skrz krytinu nebo vodou zkondenzovanou na jejím spodním povrchu a tím přispívají k ochraně krytiny před korozí.

Podkladní třívrstvá fólie je tvořena mikroporézní difúzně propustnou funkční vrstvou na bázi polypropylenu. Ta je z obou stran chráněna polypropylenovou netkanou textilií. Na fólii je nakašírovaná strukturovaná rohož z polypropylenových vláken.

Podélný okraj obou fólií je v šířce 10 cm bez strukturované rohože. Fólie DEKTEN METAL PLUS II je navíc na podélném okraji opatřena lepicí páskou, která je krytá ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pruh usnadňuje slepení spoje v přesahu, což přispívá k zajištění stability vrstvy při montáži.

Fólie DEKTEN METAL II a DEKTEN METAL PLUS II jsou konstrukčně uzpůsobeny pro kontakt s podkladní konstrukcí při zachování difúzních vlastností. Fólie neplní funkci doplňkové hydroizolační vrstvy ani funkci provizorního zakrytí, nezajišťuje větrání střechy.


 Dekten Metal  Dekten Metal

Dokumenty