Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKTEN FASSADE

 Dekten

Charakteristika

DEKTEN FASSADE je fólie lehkého typu, určená pro skladby skládaných fasád. Chrání vrstvy fasád před pronikáním vody a sněhu netěsnostmi v pohledové vrstvě, případně před vodou kondenzující na vnitřním povrchu pohledové vrstvy.

Fólie DEKTEN FASSADE je v podélném přesahu opatřena samolepicím pruhem na obou okrajích fólie, který je krytý ochrannou snímatelnou fólií. Samolepicí pruhy jsou určeny pro slepení přesahu. Zajišťují těsnost doplňkové hydroizolační vrstvy proti stékající vodě a proti proudění vzduchu do tepelněizolační vrstvy.

Vrstva z fólie DEKTEN FASSADE se slepenými přesahy také přispívá ke zvýšení vzduchotěsnosti konstrukce, zabraňuje snižování účinnosti tepelné izolace vlivem větru a zabraňuje zanášení vrstvy tepelné izolace prachem.

Fólie DEKTEN FASSADE je konstrukčně uzpůsobena pro kontakt s podkladní konstrukcí, bez nutnosti vytvářet vzduchovou mezeru mezi tepelnou izolací a fólií, při zachování hydroizolačních vlastností. DEKTEN FASSADE lze umístit ve skladbách fasád na tepelnou izolaci nebo na bednění.

Dokumenty