Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKPERIMETER

 Dekperimeter

Charakteristika

Tepelně izolační desky z expandovaného pěnového polystyrenu (EPS) s uzavřenou povrchovou strukturou.

 Dekperimeter  Dekperimeter

Tepelná vodivost

Tepelněizolační desky DEKPERIMETER se vyrábí vypěňováním polystyrenu do formy. Díky technologii výroby mají desky DEKPERIMETER uzavřenou povrchovou strukturu a sníženou nasákavost v porovnání se standardními deskami z EPS.

Dlouhodobá nasákavost

Desky z pěnového expandovaného polystyrenu s uzavřenou povrchovou strukturou mají nízkou dlouhodobou nasákavost, maximálně 3 % objemu. To platí i v případě desek s oříznutými okraji. Perimetrové desky jsou proto vhodné jako tepelná izolace suterénů a soklů obvodových stěn, kde jsou konstrukce namáhány stékající a odstřikující vodou, nebo vlhkostí přilehlého pórovitého prostředí.

Tepelná stabilita

Pěnový polystyren může být dlouhodobě vystaven teplotám od -150°C do +80°C, což odpovídá nárokům všech běžných stavebních konstrukcí. Při použití materiálu v daném teplotním rozmezí nedochází k žádným podstatným změnám jeho struktury a vlastností.

Pevnost v tlaku

Pevnost v tlaku desek umožňuje použití i do vysoce zatížených konstrukcí. Návrh perimetrových desek do konstrukce je závislý na konstrukčním a materiálovém řešení jednotlivých vrstev.

Tuhost

Desky vykazují vysokou tuhost a tím i minimální deformace při zatěžování. V případě požadavku na útlum kročejového hluku je nutné desky kombinovat s vhodnou tlumicí vložkou.

Odolnost vůči chemikáliím

Pěnový polystyren odolává všem běžným stavebním hmotám (vápno, cement, sádra), zředěným a slabým kyselinám, zásadám (louhy, močůvka, čpavková voda), solím, hnojivům, alkoholům, asfaltům, silikonovým olejům a dalším. Ke smrštění nebo rozpuštění polystyrenu dochází při kontaktu s výrobky z dehtu, s ředidly (aceton, nitroředidla, laková ředidla apod.), motorovým benzínem nebo alifatickými uhlovodíky.

Objemová hmotnost

Nízká objemová hmotnost umožňuje snadnou manipulaci s materiálem při aplikaci. Výhodou je i celková nízká hmotnost tepelněizolační vrstvy.

Pevnost v ohybu

Vysoká pevnost v ohybu snižuje riziko poškození desek při manipulaci a zpracování.

Dokumenty