Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

DEKDREN

 Dekdren

Charakteristika

DEKDREN je výrobková řada profilovaných (nopových) fólií z vysokohustotního polyetylenu (HDPE) pro použití ve střechách, podlahách, podzemních částech budov a pro vlhké zdivo, včetně doplňkového sortimentu. Fólie mají jednostranné výstupky (nopy), které vytvářejí distanci mezi fólií a konstrukcí, ke které je fólie přiložena. Takto vytvořený prostor může být využit například pro separaci od podkladu, odvedení vody, akumulaci vody, proudění vzduchu nebo uložení rozvodů instalací dle jednotlivých konstrukčních variant fólie.

 Dekdren  Dekdren

Informace

Techničtí specialisté společnosti Stavebnin DEK jsou připraveni pomoci navrhnout v závislosti na typu konstrukce vhodný typ profilované fólie včetně doplňkových prvků a zásad pro zabudování do konstrukce.

Dále je projekční oddělení DEKPROJEKT s.r.o. připraveno poskytnout kompletní technickou pomoc při návrhu skladeb konstrukcí, návrhu odvodnění a větrání stavebních konstrukcí, popřípadě i posouzení příčin vzniku závad konstrukcí a návrh nápravných zařízení.

Dokumenty