Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Asfaltové pásy

DEKBIT V60 S35
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné rohože.
DEKGLASS G200 S40
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.
DEKBIT AL S40
Hydroizolační pás z oxidovaného asfaltu s vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny.
DEKPRIMER
Asfaltová penetrační emulze.
ELASTEK 40 SPECIAL DEKOR
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.
ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s břidličným ochranným posypem.
ELASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože.
ELASTEK 50 SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože.
GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.
ELASTEK 50 SOLO FIRESTOP
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože obousměrně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.
ELASTEK 50 SOLO
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože obousměrně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.
GLASTEK 30 STICKER PLUS
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.
GLASTEK 30 STICKER ULTRA
Samolepicí hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.
ELASTEK 46 STICKER COMBI
Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože obousměrně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.
TOPDEK AL BARRIER
Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované polyesterovou rohoží
TOPDEK COVER PRO
Samolepicí asfaltový pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože
ELASTEK 50 GARDEN
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s aditivy proti prorůstání kořenů
ELASTEK 40 FIRESTOP
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření a s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.
ELASTEK 40 COMBI
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou kombinovanou vložkou z polyesterové rohože vyztužené mřížkou ze skleněných vláken a s břidličným ochranným posypem.
GLASTEK AL 40 MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny.
ROOFTEK 40 SPECIAL DEKOR
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s břidličným ochranným posypem.
ROOFTEK 50 SPECIAL DEKOR
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože a s břidličným ochranným posypem.
ROOFTEK 50 MONO
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny a s břidličným ochranným posypem.
ROOFTEK AL SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z hliníkové fólie kašírované skleněnými vlákny.
ROOFTEK G 40 SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny.
ROOFTEK PV 40 SPECIAL MINERAL
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože.
ELASTEK 40 GRAPHITE
Hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu se speciálními retardéry hoření s nosnou vložkou z polyesterové rohože podélně vyztužené skleněnými vlákny a s břidličným ochranným posypem.