Během velikonočních svátků, tj. od 30. 3. do 2. 4. 2018 budou všechny naše prodejny zavřené.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

ALKORSOLAR PROFIL

Charakteristika

ALKORSOLAR PROFIL se používá pro instalaci fotovoltaických panelů na střechách s mechanicky kotvenou hydroizolační fólií ALKORBRIGHT, DEKPLAN 76 nebo ALKORPLAN 35176. Profily se s podkladní fólií spojují svary v celé své délce profilu a šířce min 30 mm z každé strany profilu. ALKORSOLAR PROFIL se skládá z PVC profilu a hliníkové výztuhy.

Aplikace ALKORSOLAR PROFIL je možná na nově instalované fólie. Minimální tloušťka použité hydroizolační fólie pro případ aplikace ALKORSOLAR PROFIL je 1,5 mm a maximální šířka fólie je 1,6 m. Spojování profilu s fólií se provádí pouze horkým vzduchem pomocí strojů určených ke svařování plastových fólií. Plochy fólií v místě navaření profilů a styčné plochy profilů se doporučují před navařením očistit čističem na PVC fólie.

Na ALKORSOLAR PROFIL lze aplikovat fotovoltaické panely přímo nebo přes nosné konstrukce. Nosná konstrukce fotovoltaických panelů musí být navržená a staticky posouzena v projektu.

Výhody

  • patentované systémové řešení pro aplikaci
  • fotovoltaických panelů
  • řešení bez perforace hydroizolace a bez tepelného mostu
  • nevyžaduje dodatečné přetěžování střešní konstrukce
  • rychlá, jednoduchá a bezpečná instalace
 ALKORSOLAR PROFIL  ALKORSOLAR PROFIL

Informace

Veškeré informace včetně kompletního technického poradenství Vám poskytnou vyškolení pracovníci ATELIERU DEK – specializovaného střediska Stavebnin DEK.

Před instalací profilů musí být provedeno statické posouzení vzniklé konstrukce, posouzení vhodnosti spádování a rozmístění fotovoltaických panelů na střeše a ověření únosnosti podkladu.

Dokumenty