Z důvodu plánovaných inventur budou některé z našich prodejen v sobotu 16. 11., 23. 11., 30. 11. a 7. 12. 2019 zavřené. Děkujeme vám za pochopení a omlouváme se za případné komplikace.
Zákaznické centrum
Moje prodejna
Most
Výběr prodejny může ovlivnit skladové zásoby vybraného zboží, jeho cenu, popřípadě i cenu dopravy.
Hlavní město Praha
Jihočeský kraj
Jihomoravský kraj
Karlovarský kraj
Kraj Vysočina
Královéhradecký kraj
Liberecký kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Pardubický kraj
Plzeňský kraj
Středočeský kraj
Ústecký kraj
Zlínský kraj
Přihlášení
0
menu

Rady pro uchazeče

V této sekci jsme pro vás připravili pár užitečných rad a typů, jak napsat životopis, průvodní dopis a co očekávat na pohovoru. Tyto rady by vám měly pomoci k tomu, abyste u výběrového řízení co možná nejlépe obstáli. Jde o obecné rady, které jsou však doplněny o postřehy z naší praxe a o informace týkající se průběhu výběrových řízení v naší firmě.

Jak správně napsat životopis (CV)

Je důležité si uvědomit, že životopis je to první, co od vás zaměstnavatel obdrží a odkud čerpá první informace o vaší osobě. Na základě životopisu se také většinou personalista rozhodne, zda vás pozve k pohovoru či nikoliv. Proto byste měli napsání životopisu věnovat dostatek času. Zde uvádíme pár bodů, které by vám při sepsání životopisu mohly pomoci:

 • Životopis by neměl být delší než 3 strany formátu A4.
 • Pokud je to možné, napište životopis na PC. Životopis ukládejte a posílejte ideálně ve formátu pdf.
 • Životopis by měl mít strukturovanou formu. Měl by být stručný, výstižný, jasný a přehledný. Používejte spíš odrážky než celé věty. (Špatně: Narodil jsem se ...).
 • V životopise by neměly být mezery, roky by na sebe měly navazovat, uvádějte i brigády, mateřskou dovolenou, pobyt v zahraničí či neukončené vzdělání – stejně by na to přišla při pohovoru řeč.
 • Uvádějte nejen název pozice, ale i náplň dané práce.
 • Po napsání si životopis důkladně zkontrolujte (ideálně si ho nechte přečíst někým dalším).

Struktura životopisu:

 • Na prvním místě vždy uvádějte jméno a kontaktní údaje (telefon, e-mailová adresa, apod.).
 • Dále uvádějte vzdělání. Řaďte ho od posledního a uveďte název školy, obor studia, rok ukončení, závěrečnou zkoušku.
 • Pod vzdělání můžete uvést absolvované kurzy (je možné také umístit na konci CV).
 • Poté přichází na řadu praxe. Přehledným způsobem sepište od kdy do kdy jste ve firmě na určité pozici působili, firmu, čím se zabývá, název pozice a stručně její náplň. Opět řaďte od posledního zaměstnání.
 • Na závěr uvádějte jazykové znalosti (jazyk a úroveň vašich znalostí), PC znalosti (přehled programů, které ovládáte). Dále následují další vaše znalosti, dovednosti, osobnostní předpoklady, zájmy.
 • Životopis by měl končit datem vyhotovení a popřípadě vaším podpisem.

Průvodní dopis

Průvodní dopis slouží jako úvod k vašemu životopisu. Buď ho můžete napsat jako tělo e-mailu nebo jako dokument, který k e-mailu přiložíte spolu s životopisem. Dopis je nutné napsat výstižně a stručně (pouze několik řádků nejčastěji ve třech odstavcích) a doplnit o kontaktní údaje. Pro každou pozici vytvořte jiný průvodní dopis.

Průvodní nebo-li motivační dopis můžeme rozdělit do tří základních bodů:

 • V úvodu napište, o jakou pozici máte zájem (název a místo práce), kdy a odkud jste se o pozici dozvěděli.
 • Dále uveďte, z jakého důvodu se o pozici zajímáte a odůvodněte, zda vaše schopnosti a znalosti korespondují s požadavky kledené na danou pozici. Pokud nekorespondují, uveďte, čím jste schopni tento nedostatek vykompenzovat. Dejte najevo, že víte něco o společnosti, do které se hlásíte a demonstrujte svůj potenciál (znalost trhu, znalost materiálů apod.). Můžete také vysvětlit sporné informace, které obsahuje váš životopis.
 • Na závěr vyzvěte společnost k akci. Je dobré napsat např. že doufáte v osobní setkání apod.

Zprávy od zaměstnavatele

Jaké můžete od nás obdržet zprávy týkající se průběhu výběrového řízení?

 • Potvrzení o zařazení do databáze – Jedná se o e-mail, že jsme vás zařadili do výběrového řízení, a že se výběrem kandidátů do 1. kola budeme v nejbližší době zabývat.
 • Odmítnutí – Nejste vybrán k dalšímu kolu daného výběrového řízení (buď na základě posouzení vašeho CV nebo na základě pohovoru). Tento e-mail však automaticky neznamená, že bychom pro vás v budoucnu neměli vhodnou pozici. Sami můžete sledovat na internetových stránkách přehled volných pracovních pozic, a pokud vás nějaká zaujme, přihlásit se opět ke konkrétnímu výběrovému řízení.
 • Pozvánka na pohovor – Jedná se o pozvání na 1. kolo pohovoru, většinou si můžete vybrat den a hodinu. Pohovor je dobré vždy potvrdit, abychom s vámi v daný termín počítali.
 • Potvrzení pohovoru – Jedná se o informativní e-mail o termínu a místu konání pohovoru, který byl předem telefonicky dohodnut. Na tento e-mail není nutné odpovídat.

Příprava na pohovor

 • Vyhraďte si na pohovor dostatek času (obvykle může 1. kolo pohovoru trvat 1-2 hodiny, není tudíž dobré, dávat si několik pohovorů v jeden den). Na délku pohovoru se můžete určitě zeptat při zvacím telefonním hovoru.
 • Naplánujte si cestu, vyhledejte si vhodné spoje a dejte si časovou rezervu. Není dobré na pohovor přijít příliš brzo nebo pozdě. Pokud se to již stane, je dobré zavolat a personalistu na tuto skutečnost upozornit.
 • Zjistěte si informace o společnosti, jak je velká, čím se zabývá. Pro určité pozice, mohou být dobré i informace o dodavatelích či konkurenci. Většinu potřebných informací naleznete na webových stránkách společnosti.
 • Znovu si projděte inzerát, abyste věděli, o jakou pozici se přesně jedná. Porovnejte své schopnosti s požadavky dané pozice. Ujasněte si, z jakého důvodu se na pozici hlásíte, proč jste na ni reagovali.
 • Zvolte správné oblečení. Ideálně by mělo korespondovat s firemní kulturou, pokud nevíte, zvolte raději formálnější oděv. Oděv volte také podle pozice, na kterou se hlásíte.

Při pohovoru

 • Při příchodu do firmy se ohlašte na vrátnici (recepci), nemusíte pak bloudit po firmě a kontaktní osoba vás očekává. Určitě je dobré znát jméno kontaktní osoby, její telefon a vědět, do jakého oddělení na pohovor jdete.
 • Buďte slušní a zdravte všechny osoby, se kterými se ve společnosti setkáte, nikdy nevíte, kdo má na výběrové řízení vliv. Vypněte si mobilní telefon.
 • Pohovor vždy vede druhá strana. Vyčkejte na otázku, mluvte až dostanete prostor a rozhodně neveďte "hodinové" monology.
 • Ve většině společností se výběrové řízení skládá z více kol (pohovorů). První kolo vede většinou personalista, který ověřuje a doplňuje informace uvedené v životopise. Posuzuje znalosti a zkušenosti kandidáta, ověřuje jeho předpoklady pro danou pozici. Další kola bývají s potenciálními nadřízenými, jde se v nich více do hloubky a zjišťují se hlavně praktické a osobnostní předpoklady pro výkon dané práce.
 • Na pohovoru by vám měli osvětlit náplň práce dané pozice.
 • Na závěr pohovoru obvykle dostanete příležitost klást otázky. Otázky pouze na plat nebo benefity nevyzní nejlépe. Dotazy je dobré si před pohovorem připravit.
 • Měli byste dostat také informaci o dalším průběhu výběrového řízení, pokud Vám nebude dána automaticky, zeptejte se.

Testy

V rámci výběrového řízení se můžete setkat s různými druhy testů. Většinou jste na absolvování testu v rámci pohovoru upozorněni předem. Můžeme je rozdělit do tří skupin:

 • Testy praktických schopností a dovedností - Patří sem například jazykové testy, testy počítačových znalostí, testy manuální zručnosti apod.
 • Psychodiagnostické testy - Mají doplňující funkci při hledání vhodného kandidáta. Některé mohou být i časově náročné. Při zadání pozorně sledujte instrukce, pokud vám není něco jasné, zeptejte se. Na otázky odpovídejte pravdivě a odpovědi nezkreslujte, většinou se na to při vyhodnocení přijde. Do této skupiny testů řadíme:
  • Testy schopností – mají ověřit vaše schopnosti, nadání, výkonost (IQ testy, testy pozornosti apod.).
  • Osobnostní dotazníky – soustředí se na osobností charakteristiky, styly chování, vztahy k ostatním lidem (např. MBTI test, testy týmových rolí, zvládání stresu, postoje k práci).
  • Projektivní testy – jde například o malování obrázku, či doplňování příběhu.
 • Assessment Centre (AC) - Používají se většinou při výběru kandidátů na manažerské nebo obchodní pozice. Jedná se především o řešení různých situací ať už týmově či jednotlivě. Jsou časově nejnáročnější a mohou trvat i dva dny. Účastní se ho více uchazečů a několik hodnotitelů. Součástí bývají i psychodiagnostické testy a individuální pohovor. Vyhodnocení je velmi složité, a proto výsledky očekávejte v horizontu týdne či dvou.

Vybrali mě

 • Nejpozději v den nástupu budete požádáni o vyplnění dotazníku, informace z něj slouží především pro mzdové a daňové účely. Poté s vámi bude sepsána pracovní smlouva a dozvíte se, co dalšího od vás personální oddělení bude v nejbližší době požadovat (vstupní prohlídka, výpis z rejstříku trestů apod.).
 • Poté budete uvedeni na pracoviště, kde se seznámíte s kolegy a bude vám ukázáno pracovní místo. Od IT oddělení se dozvíte přístupová hesla do PC. Bude s vámi probrán plán adaptace a přidělen mentor, který vás bude zaučovat.
 • Plán adaptace je navržen na 3 měsíce, tzn. na dobu zkušební lhůty. Během těchto tří měsíců se budete seznamovat s chodem společnosti a vaší prací. Průběžně budete plán probírat s nadřízeným, abyste si vzájmně ujasnili, co už zvládáte a na čem je nutné ještě pracovat.
 • V průběhu zaškolování se ptejte, je to určitě lepší, než abyste dělali zbytečné chyby. Pokud máte dotazy k firemní kultuře a jiným obecným věcem, můžete se zeptat i na oddělení lidských zdrojů, rádi otázky zodpoví a pomohou vám začlenit se do společnosti.