V sobotu 24.11. a 1.12. mají některé prodejny z důvodu inventury zavřeno – viz banner níže. Děkujeme za pochopení.
Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Historie

1993

Společnost Stavebniny DEK byla založena 8. března v Praze pod názvem DEKTRADE s.r.o. Od svého založení se soustředí na distribuci a poradenství v oblasti stavebních izolací. Ve spolupráci s expertní a znaleckou kanceláří KUTNAR – izolace staveb pořádá odborné semináře o této problematice a vydává katalogy technických řešení izolačních konstrukcí. Již na konci roku se DEKTRADE stává významným dodavatelem natavitelných asfaltových pásů v České republice.

1994

DEKTRADE zakládá svou první pobočku v Ostravě a na trh jsou uvedeny vlastní značky modifikovaných asfaltových pásů ELASTEK a GLASTEK.

1995

Ze společnosti DEKTRADE coby distributora a poradce zaměřeného pouze na hydroizolace se postupně stává komplexní dodavatel stavebně izolačních materiálů.

1997

Společnost DEKTRADE se v počtu prodejních skladů dostává do dvouciferných čísel založením v pořadí desáté pobočky v Plzni.

1998

Společnost zakládá samostatné středisko ATELIER STAVEBNÍCH IZOLACÍ, které přebírá veškeré konzultační a poradenské služby k materiálům dodávaným společností DEKTRADE, navíc se komplexně soustředí na problematiku stavebních izolací a stavební fyziky nezávisle na materiálové bázi. Společnost začíná provozovat vlastní autodopravu tak, aby byla schopna dopravovat materiály za režijní ceny až na stavbu. Je založena samostatná společnost POLYDEK, a.s., zabývající se výrobou izolačních dílců pod stejnojmennou značkou.

1999

Společnost DEKTRADE se stává největším distributorem stavebně izolačních materiálů v České republice a nabízený sortiment je rozšířen na vše, co je potřeba k tvorbě běžných i netradičních izolačních konstrukcí.

2000

V Hradci Králové je otevřen první prodejní sklad sídlící ve vlastních prostorech se sortimentem rozšířeným o materiály pro šikmé střechy – Ráj střech. Společnost zavádí nový výkonný počítačový systém, který on-line propojuje jednotlivé pobočky s centrálou a zároveň zefektivňuje vnitrofiremní komunikaci.

2002

Společnost DEKTRADE se stává držitelem certifikátu ISO 9001.

2003

DEKTRADE s.r.o. se transformuje na akciovou společnost DEKTRADE a.s. Společnost dále rozšiřuje svůj sortiment o produkty nového výrobního střediska DEKMETAL. Zároveň je otevřena první pobočka na Slovensku v Bratislavě.

2004

Společnost se stává největším obchodníkem s krytinami pro šikmé střechy v České republice. V rámci firmy je vyčleněn samostatný tým odborníků na fasádní a zateplovací systémy a na trh jsou uvedeny nové značky DEKTHERM – fasádní zateplovací systém, DEKSTONE – výrobky z přírodního kamene, DEKTEN – difúzní střešní fólie a MAXIDEK – velkoformátová střešní taška.

2005

ATELIER STAVEBNÍCH IZOLACÍ začíná vydávat vlastní specializovaný měsíčník DEKTIME určený pro odbornou veřejnost a rovněž startuje program rozšířených technických služeb a poradenství DEKPARTNER.

2006

Společnost DEKTRADE i nadále rozšiřuje nabízený sortiment a stává se největším distributorem stavebních materiálů v České republice.

2007

V přelomovém roce se ze společnosti DEKTRADE vyčleňují specializovaná výrobní a servisní střediska do sesterských společností a vzniká holdingové uspořádání firem. Mateřskou společností se stává DEK a.s., která je 100 % vlastníkem firem DEKTRADE a.s., DEKPROJEKT s.r.o., DEKMETAL s.r.o., DEKSTONE s.r.o. a DEKWOOD s.r.o. Společnost DEKTRADE zároveň začíná dělit své distribuční aktivity do čtyř prodejních divizí: DEKTRADE – střechy, fasády, izolace, DEKSTAVIVA – materiály pro hrubou stavbu, DEKTON – materiály pro suchou výstavbu a interiéry a DEKWOOD – konstrukční dřevo a stavební řezivo. Počet poboček DEKTRADE překonal další hranici a je k dispozici na padesáti místech České republiky a Slovenska.

2008

Slovenské prodejní sklady převzala nově založená společnost DEKTRADE SR s.r.o. Zároveň se podařilo úspěšně převzít společnost G SERVIS CZ, s.r.o., největšího dodavatele projektů typových rodinných domů v České republice. Společnost POLYDEK ukončila výrobu izolačních dílců, jejíž pokračování je zajištěno externí společností, a nadále se bude věnovat pouze poskytování služeb pro skupinu DEK. Skupina se začíná pravidelně umísťovat v žebříčku CZECH TOP 100, žebříčku nejvýznamnějších firem v České republice. Také začíná podporovat Nadaci Terezy Maxové, která pomáhá opuštěným a znevýhodněným dětem.

2009

Dosavadní růstově zaměřená strategie byla přizpůsobena hospodářské krizi ve stavebnictví. Úsporná opatření vyústila v restrukturalizaci regionálního rozdělení DEKTRADE, kde byly stávající regiony sloučeny do větších celků, nicméně optimalizace se dotkla prakticky všech úrovní skupiny DEK.

2010

Společnost POLYDEK, a.s. sfúzovala se společností WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. Hlavním předmětem nově založené společnosti je pronájem nemovitostí. V rámci optimalizace společnost DEKTRADE SR uzavřela pobočku v Banské Bystrici.

2011

Společnost DEKPROJEKT zahájila projekt NEMOPAS, spočívající v technické inspekci nemovitostí, která pomáhá kupujícím i prodávajícím zjistit její skutečný technický stav. Společnost G SERVIS CZ uvedla program „architekt zdarma“ který zákazníkům umožňuje realizovat vlastní představy o podobě stavby pod dohledem architekta. Portfolio holdingu se rozšířilo o novou společnost DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s., jejímž předmětem činnosti je pronájem nemovitostí.

2012

Společnost DEKPROJEKT v návaznosti na projekt NEMOPAS vydává publikaci Encyklopedie vad nemovitostí, určenou laické i odborné veřejnosti. Všechny pobočky DEKTRADE jsou nově vybaveny a jejich sortiment rozšířen o prodej drobného nářadí a materiálu pro kutily a stavebníky. Po odeznění krize ve stavebnictví se dále rozšířila pobočková síť DEKTRADE, která je nově dostupná na šedesáti místech České republiky a Slovenska.

2013

Ve Vestci u Prahy byla postavena nejmodernější pobočka DEKTRADE s přelomovým systémem odbavení zákazníků a nejširší nabídkou stavebních materiálů. Na vybraných pobočkách DEKTRADE vznikají půjčovny nářadí a stavební mechanizace. Zásadní proměnou prošel e-shop, nově s kalkulátory DEKSMART pro výpočty spotřeby materiálu ucelených stavebních konstrukcí. Společnost DEKPROJEKT zprovoznila webový portál s aplikacemi na tvorbu průkazů energetické náročnosti budovy a pro tepelně technické posuzování skladeb. Společnost DEK získala menšinový podíl ve společnosti TESAŘSTVÍ BISKUP, s.r.o. a společnost DEKMETAL založila dceřinou společnost DEKMETAL GmbH pro usnadnění vstupu na zahraniční trhy.

2014

Společnost DEKTRADE se stává firmou s největší sítí půjčoven se stavebním nářadím v České republice. Na vybraných pobočkách DEKTRADE jsou nově k dispozici míchací a tónovací centra pro fasádní omítky. Společnost DEKPROJEKT spustila na webovém portálu další aplikace, a to pro tepelně technické posuzování vzduchových dutin, posuzování rizika pronikání radonu z podloží do pozemních staveb a stavebně akustické výpočty. Společnost DEK nabyla menšinový podíl ve společnosti Gravelli s.r.o., která se zabývá výrobou designových výrobků z betonu. Společnost WEBSTER INVEST, uzavřený investiční fond, a.s. sfúzovala se společností DEKINVEST, uzavřený investiční fond, a.s.

2015

Společnost DEKTRADE a.s. začala v roce 2015 komunikovat značku Stavebniny DEK. Tato změna si vyžádala kompletní rebranding všech poboček i tiskovin.

V lednu byla otevřena nejmodernější pobočka v Praze-Hostivaři, následovaly nové pobočky v Havířově, Ústí nad Orlicí, Mělníku, Chebu, Chrudimi a Písku. Síť prodejních míst se tak rozrostla na 59 poboček v 54 městech ČR. Na Slovensku byly otevřeny nové pobočky ve Stupavě a Senci. Pobočky Znojmo a Brno se přestěhovaly do nových moderních areálů s terminálem. Byla dokončena přístavba administrativní budovy v Olomouci, započala výstavba nových moderních poboček v Kosmonosech u Mladé Boleslavi a v areálu stávající pobočky Ostrava.

Významným počinem skupiny DEK se v roce 2015 stalo vydání katalogu Stavebnin DEK, určeného realizačním firmám, stavebníkům, projektantům, ale také obchodníkům a technikům Stavebnin DEK. První vydání katalogu obsahovalo na 720 stranách 1280 položek a 144 skladeb a konstrukčních řešení ve 3D odkazujících přímo na kalkulátory DEKSMART na e-shopu.

Spoluprací dodavatelských firem ze 4 zemí zprovoznila společnost DEKMETAL v evropském měřítku unikátní 82 m dlouhou plně automatickou linku na výrobu plechových fasádních kazet.

Stavebninám DEK bylo uděleno pro rok 2016 prestižní světové ocenění značek Superbrands 2016, vyhlašované čtvrtým rokem i v České republice pod názvem Czech Superbrands.

2016

Síť Stavebnin DEK se v roce 2016 rozrostla o pobočky v Mladé Boleslavi Kosmonosech a v Plzni na Jateční ulici. Celkový počet prodejních míst tak v ČR vzrostl na 61. Půjčovny strojů a nářadí byly během roku zřízeny na 43 pobočkách, navýšil se také počet mícháren omítek a barev a průběžně docházelo k rozšiřování a modernizaci prodejen potřeb pro stavebníky a řemeslníky.

V Brně bylo uvedeno do provozu Zákaznické centrum. Umožnilo rozšířit sortiment poskytovaných služeb a vyřídit několikanásobně vyšší počet kontaktů se zákazníky při současném zvýšení kvality obsluhy.

V únoru získal e-shop Stavebniny DEK zlatý certifikát Ověřeno zákazníky na Heureka.cz. E-shop Stavebnin DEK doporučuje 97 % zákazníků.

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR udělil společnosti DEKMETAL s.r.o. prestižní ocenění Klempířské dílo – fasáda 2016 za realizaci fasády budovy Erwin Junker Grinding Technology.

V červnu vyhlášeném žebříčku Czech Top 100 nejvýznamnějších fi rem ČR za rok 2015 obsadila společnost DEK a.s. 52. místo.

V listopadu se společnost DEK a.s. stala součástí evropského sdružení distributorů stavebních materiálů Euro-Mat.

2017

Síť Stavebnin DEK se rozrostla na celkem 72 prodejen. Po celé republice je zákazníkům k dispozici 57 DEK půjčoven, 26 mícháren omítek a barev, 38 klempířských dílen a 4 klempířská centra.

Sortiment byl v tomto roce rozšířen o elektroinstalační materiál a produkty oboru voda-topení-plyn.