Vyberte si prodejnu
Sortiment a služby
510 000 100 - Pomůžeme vám

Matrace pro pohodlný spánek

zveřejněno: 25.10.2018

Výšku a tvrdost matrace a typ roštu volte podle hmotnosti uživatele

Matraci bychom měli vybírat vždy podle hmotnosti uživatele. Při vyšší hmotnosti uživatele je třeba vždy vybírat z kvalitních matrací s větší nosností a větší výškou matrace.

Máme-li vybraný typ matrace, její výšku i tvrdost a známe-li hmotnost uživatele, je čas pro výběr vhodného roštu. Obecně platí, že čím je matrace nižší a měkčí, tím důležitější je zvolit kvalitní lamelové rošty, které umožňují lamelám výkyv v jejich ose (rošt reaguje na tlak přenesený přes matraci a vytvaruje lamely do požadovaných křivek těla). Naopak, je-li matrace vyšší a tvrdší, můžeme ji kombinovat s jednoduššími lamelovými rošty s průhybem lamel jen ve svislém směru - nahoru a dolů. U velmi vysokých matrací se jako podklad použijí většinou pevné laťkové rošty.

Platí tedy, že čím vyšší hmotnost uživatele, tím musí být matrace i rošt kvalitnější.

Kombinované matrace s pružinami

Ať už tyto matrace nazýváme polyuretanové s nízkým taštičkovým pružinovým jádrem, nebo pružinové s větším podílem polyuretanové pěny, v každém případě jsou někde na pomezí dvou skupin matrací - polyuretanových a pružinových.

I vlastnostmi jsou někde uprostřed a berou si z každé skupiny to lepší. Jsou složeny z nízkých pružinových jader s velkým počtem malých pružin a velmi kvalitních polyuretanových i latexových pěn.

Nízká pružinová jádra omezují houpavý efekt (pro některé uživatele nepříjemný), ale ochota taštičkového jádra se vytvarovat podle zatížení a křivek těla zůstává. Vyšší překrytí polyuretanovou deskou ze studené nebo latexové pěny zvyšuje komfort a budí pocit polyuretanové matrace, jež jsou lépe reagující na zatížení.

Na trhu není příliš velký výběr pružinových matrací, a tím méně zajímavých, přinášejících nový příjemný pocit při ležení. Tyto matrace zmíněná kritéria splňují. Kombinované matrace mají v celkové široké nabídce matrací své místo a rozhodně ostudu nedělají. 

Určitým limitujícím faktorem u kombinovaných matrací je malá zkušenost zákazníků a dále také vyšší cena výsledných výrobků. Ta je dána použitím výhradně kvalitních komponentů - jak pružinových jader, tak ostatních vrstev a pěnových materiálů.

Prozatímní zkušenost z prodeje naznačuje, že zákazníci jsou při výběru opatrní a spíše upřednostňují matrace, které již znají. Ukazuje se však také, že ti zákazníci, kteří si matrace z této skupiny pořídili, s nimi jsou velice spokojení. 

Typy matrací

Polyuretanové (PUR) matrace 
Dnes nejprodávanější skupinou jsou polyuretanové matrace. V nabídce je široké spektrum matrací od jednoduchých po luxusní. Pokud hledáme kvalitní polyuretanové matrace, doporučujeme se vždy podívat, z jakých pěn (standardních, studených, viskoelastických) se matrace skládá a jakým čtyřčíslím jsou označeny.

Latexové a kokos-latexové matrace
Tuto skupinu tvoří velmi kvalitní celolatexové matrace, které jsou vhodné i na elektricky polohovatelné lamelové rošty a kokos-latexové matrace, které mají v řezu vyztuženou střední část kokosovými deskami, případně tvrdou PUR pěnou. Tyto matrace nejlépe fungují v kombinaci s lamelovými rošty, protože jsou elastičtější než polyuretanové matrace a v porovnání s nimi se více zátěže přenáší dolů do roštů. Pokud pod matracemi leží kvalitní lamelové rošty, které umožní lamelám vytvarovat se do oblouků podle křivek těla, poznáme to na příjemném a pohodlném spánku.

Pružinové matrace 
Další skupinou matrací jsou pružinové matrace, dnes trochu podceňované. Při současných technologiích výroby renomovaných výrobců pružinových jader (včetně elektrické stabilizace pružin) jsou pružinová jádra velmi kvalitní a s dlouhou životností. Bohužel stále ještě přetrvávají špatné zkušenosti zákazníků s velmi lacinými pružinovými matracemi, které kazí pověst těchto matrací obecně. Kvalitní pružinová matrace musí mít také kvalitní vrchní pěnové vrstvy, aby byla životnost celé matrace velmi dlouhá (a to se v mnoha případech neděje).

Kombinované matrace 
V předchozím textu zmiňovaná nízká minitaštičková a mikrotaštičková jádra tvoří součást kombinovaných matrací. Do kombinovaných matrací řadíme matrace z prvních třech skupin, ale pouze takové, které nejsou typickými reprezentanty, ale tvoří samostatnou skupinu někde na pomezí. Typické vlastnosti obou skupin se kombinují do matrací s překvapivě dobrými vlastnostmi. Například u kombinovaných matrací s nízkými pružinovými jádry je houpavý efekt pružinových matrací potlačen, matrace více připomínají polyuretanové, ale s lepšími tvarovými vlastnostmi. Do skupiny kombinovaných matrací řadíme i ty, které jsou složeny z PUR pěn a latexu.

Význam lamelových roštů

Kdy matraci zkombinovat s lamelovým roštem
V podstatě jde o to, že za určitých podmínek je lamelový rošt velmi potřebný, někdy je vhodný méně a někdy je vyloženě zbytečný. Velmi potřebný je v případě, kdy je matrace nižší a měkčí a hmotnost uživatele vysoká. V tomto případě se velká část tlaku přenáší na lamelový rošt, kde začnou fungovat pružné lamely. Na pevném podkladu by se matrace přespříliš deformovala a tvrdý podklad by měl negativní vliv na dobré spaní. Naopak lamelový rošt je méně podstatný, když se kombinuje vyšší a tvrdší matrace s nízkou hmotností uživatele. To lze vyřešit typem lamelového roštu - od sofistikovaného po jednoduchý. Lamelový rošt je zbytečný u velmi vysokých matrací okolo 30 cm nebo u velmi malých hmotností, např. u dětí.

Lamelové rošty můžeme uložit pod jakoukoli matraci. Buď to přispěje k dobrému spánku, nebo, v některých případech, vydáme více peněz, než by bylo bezpodmínečně nutné. V žádném případě ale nemůže lamelový rošt matraci uškodit.    

Zdravotní matrace

Toto sousloví se začalo používat v devadesátých letech minulého století pro odlišení nepříliš dobrých polyuretanových (molitanových) matrací vyráběných v komunistické éře od nově prodávaných a většinou dovážených matrací s lepšími vlastnostmi. V pozdějších letech se na našem trhu začalo vyrábět a prodávat zboží srovnatelné s trhy západní Evropy, vznikala studia se zdravým spaním a situace se značně vylepšila - zdravotní matrace se staly standardem. V dnešní době se trochu zapomíná na to, jakou funkci by dobré matrace měly plnit, a příliš se upřednostňuje cena na úkor kvality. Proto je dobré si připomenout, jaké tehdy "zdravotní matrace" musely mít vlastnosti, aby se tak mohly nazývat.  

Nezávadné materiály
Matrace by neměly obsahovat materiály, které nějakým způsobem poškozují zdraví. V dnešní době se toto již neřeší, protože většina používaných materiálů je testovaná a certifikovaná.

Kvalitní materiály
Od takto označovaných matrací se očekávalo, že budou vyrobeny z kvalitnějších materiálů, které zaručí delší životnost. Příkladem mohou být nářky zástupce belgického výrobce latexových jader, kdy i po dvaceti letech používání byla latexová jádra plně funkční a výrobci si museli platit reklamu s roztoči v matracích, aby přiměli zákazníky matrace vyměnit. 

Odvětrání matrací
Správná matrace musí řešit odvětrání vlhkého a teplého prostředí, které při spaní vzniká. Je to z hygienických důvodů, protože právě ve vlhkém a teplém prostředí se již dříve zmiňovaným roztočům daří. U polyuretanových matrací se to řeší nejčastěji prořezem v zónách matrací. Pružinové matrace jsou na tom dobře, protože uvnitř jader je vzduch a latexové matrace jsou odvětrávány otvory, které směřují nahoru a dolů. Z těchto důvodu je také důležité, aby matrace ležely na prodyšném podkladu.

Potah, který lze prát 
Dnes má většina matrací snímatelný potah, který lze vyprat do 60 °C, což bylo v minulosti spíše výjimečné. Při těchto teplotách se roztoči zničí. Provedení potahu, který bylo možné vyprat, se nazývalo antialergické - dnes se k možnosti praní přidává antibakteriální úprava látek nanočásticemi stříbra. Veškeré tyto úpravy zvyšují hygienu spaní a usnadňují život lidem s alergiemi.

Schopnost matrace tvarovat se pod zatížením
Na matraci se dobře spí, pokud se umí precizně tvarovat podle křivek těla. K tomu můžeme dojít několika způsoby a u velmi dobrých matrací i kombinací těchto způsobů. Důležitý je výběr materiálu, zejména horní vrstvy matrace. Takového, aby byl elastický, prohnul se tam, kde je tlak, a zachovával svoji původní výšku pokud možno všude jinde. Toto všechno by mělo platit po poměrně dlouhou dobu životnosti matrace. Toto nejlépe splňuje latexová deska, zajímavé jsou i vrstvy ze studené nebo viskoelastické pěny. 

Dalším důležitým prvkem je vlastní konstrukce matrací, která pomocí tvrdších a měkčích půdorysných zón lépe reaguje na faktické rozložení hmotnosti při ležení a spaní. Dalším důležitým bodem je uspořádání materiálů v řezu matrace. Důležité je, aby vrchní vrstva byla měkčí a elastická a střed nebo střed a spodek matrace byly tvrdší (u nesymetrických matrací). 

Kombinace s lamelovými rošty
Toto téma souvisí s předchozím odstavcem. Kombinace matrace a lamelového roštu splňují požadavek tvarování podle zatížení lépe než samotná matrace. Do hry vstupuje výška a tvrdost matrace, vybavení lamelového roštu i hmotnost uživatele, ale v žádném případě není lamelový rošt zbytečný.

V dnešní době se sousloví "zdravotní matrace" používá daleko méně a v podstatě se již nepoužívá v popsaném kontextu - dá se říci, že dnes je nic neříkající. Přesto, pokud si kupujeme novou matraci a porovnáme si její vlastnosti s vlastnostmi, které by měla splňovat zdravotní matrace, uděláme si obrázek, jaká naše nová matrace vlastně je.