Zákaznické centrum
Přihlášení
0
menu

Systémy vegetačních střech GREENDEK

zveřejněno: 31. 5. 2021
úvodní banner

Vlivem koncentrace budov a dopravy je život v našich městech stále méně zdravý a komfortní. Doprava a zdroje vytápění produkují nadbytek škodlivin a odpadního tepla. Obrovské betonové a asfaltové plochy vedou k přehřívání prostoru ve městech a snižují jeho kvalitu. Vegetační střechy svými vlastnostmi významně přispívají k ekologické, ekonomické a estetické výstavbě.

 • zadržují část přirozených vodních srážek a pozvolným odpařováním vody zvlhčují ovzduší ve svém okolí
 • přispívají ke zlepšování kvality ovzduší tím, že zadržují oxid uhličitý, produkují kyslík a zachycují částice prachu z ovzduší
 • tlumí hlučnost z okolí, letecké a pozemní dopravy
 • podílejí se na ochraně před přehříváním městského prostoru
 • chrání podstřešní prostory (byty) před nadměrným přehříváním v létě a přispívají ke snížení energetických ztrát v zimě
 • chrání střešní konstrukci a její izolační vrstvy před účinky zejména ultrafialových slunečních paprsků a před výkyvy teplot
 • přispívají ke zpříjemnění silně urbanizovaného prostředí, protože přinášejí přírodní prvky do bezprostřední blízkosti bytů a obyvatel města
 • stávají se přirozeným prostředím pro život hmyzu a ptáků
 • střešní zahrady umožňují zřízení místa k odpočinku a při vyšších vrstvách zeminy i pro pěstitelskou činnost
text

Proč zvolit vegetační systém GREENDEK

 • okamžitý vzhled vegetační střechy ihned po instalaci
 • odolnost vegetačních vrstev proti větrné a vodní erozi
 • dlouhodobě ověřené řešení vegetačních střech na mnoha realizacích
 • inovativní řešení vyvinuté a testované na experimentální budově DERIC v Brně
 • retenční parametry ověřené jak FLL metodikou tak i při reálných klimatických podmínkách (nezbytné pro výpočet retenčních parametrů vegetační střechy)
 • pěstování a výroba materiálů v České republice
 • dostupnost dodávaných materiálů, jednoduchost a rychlost pokládky

GREENDEK sortiment:

Příklad skladby vegetační střechy

 • základní nejběžněji používaná skladba extenzivní vegetační střechy

GREENDEK 20:

greendek 20

Chcete vědět více o skladbách a sortimentu GREENDEK? Více informací najdete v letáku a technickém listu.